logo

Malba tuší dle čínských mistrů II

I. - úvodní informace
Název:
Malba tuší dle čínských mistrů II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se s pravidly estetiky východních národů [žák dokáže vyjmenovat základní znaky východní estetiky]
  • zvládnutí techniky čínské malby [žák prohlubuje svoji výtvarnou dovednost]
Jazykové cíle a ověření:
  • poskytnutí odborné slovní zásoby k tématu [žák dokáže anglicky vyjmenovat základní znaky východní estetiky ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • sociální hra - skupinová práce
  • vlastní technologické postupy - ukázka v praxi
  • použití odborné literatury - ukázka starých čínských mistrů viz. příloha
Učební pomůcky:
štětce,tuš,tužka,papír,houbičky,pl.guma,odborné publikace,kopie, tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky, anglická slovní zásoba napsaná na tabuli před hodinou.
Hlavní část
Výklad k tématu a zadání úkolu probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, jsou ukázány na tabuli, přečteny a třída je nahlas opakuje.
Před praktickou částí hodiny proběhne sociální hra, která slouží k opakování a hlubšímu porozumění slovní zásoby i vlastního tématu hodiny.
Sociální hra: žáci společně vyjadřují anglické slovo tak, aby vystihli jeho význam, a to pomocí jeho rytmického vyslovování, zpívání, tělesného znázorňování ...
- dokonalý kruh / žáci vytvoří kruh v učebně a vyslový třikrát za sebou slovo
- vítr / žáci mávají rukama nad hlavou a vylovují-vytvářejí vítr
- voda / žáci plácají rukama o stehna a napodobují kapání vody, u toho vyslovují voda
- oheň / žáci zvedají ruce nahoru a dolů, napodobují plameny a vyslovují hučivě oheň
- vzájemný vztah / žáci jdou v kruhu k sobě a od sebe, rytmus, vylovování slova
- plastická guma / žáci vyskakují nahoru v kruhu, vyslovují slovo
- měkká tužka / žáci se v kruhu kývají sem a tam, vyslovují slovo
- dokonalý kruh / ztišení.
Závěr
Zaznamenání slovní zásoby do portfolia.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sílastrength ikona zvuk poznamka
klidpeace ikona zvuk
Rozdejte si tyto kopie, jednu do dvojice prosím.Hand out these copies, one for a pair, please. ikona zvuk
Štětec otři do hadříku.Wipe the brush with a cloth. ikona zvuk
Použij správný štětec.Use the appropriate paintbrush. ikona zvuk
květinyflowers ikona zvuk
harmonieharmony ikona zvuk
roční obdobíseasons of the year ikona zvuk
sílaforce ikona zvuk
ruční papírhandmade paper ikona zvuk
starý papírold paper ikona zvuk
starý papírold paper ikona zvuk
kopiea copy, copies ikona zvuk