logo

Beseda o umění

I. - úvodní informace
Název:
Beseda o umění
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základy dějin umění. [Uvědomuje si umělecké a kulturní hodnoty.]
  • Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Základní slovní zásoba z oblasti dějin umění. [Umí pojmenovat jednotlivá období ve výtvarném umění - ústně a se správnou výslovností.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuse, práce s knihou a notebookem ve výtvarné výchově.
Učební pomůcky:
Notebook, Dějiny umění - Pijoan, časopisy Světové malířství, kalendáře.
Přiložená prezentace je pro ilustraci, námět pro učitele, jak si vytvořit vlastní prezentaci.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence, úvod do hodiny. Nová slova napíši na tabuli.
Hlavní část
Zapisuji na tabuli anglické názvy jednotlivých slohů a uměleckých stylů.
Pro tuto hodinu mám připravené obrázky z časopisů, knihy, kalendáře a reprodukce se známými díly z oblasti výtvarného umění od pravěku po současnost. Promítáme si připravenou prezentaci, hledáme mezi obrázky ty, které patří do daného období. Jednotlivé slohy si napíšeme anglicky na připravený panel a obrázky budeme přikládat k danému období.
Pro prezentaci jsem použila obrázky z Google.
Závěr
Výkres s nápisy v anglickém jazyce vystavíme ve třídě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
romantismusRomanticism ikona zvuk
realismusRealism ikona zvuk
postimpresionismusPost-Impressionism ikona zvuk
kubismusCubism ikona zvuk
surrealismusSurrealism ikona zvuk
klasicismusClassicism ikona zvuk
renesanceRenaissance ikona zvuk
gotikaGothic ikona zvuk
impresionismusImpressionism ikona zvuk