logo

Zvířata kolem nás I

I. - úvodní informace
Název:
Zvířata kolem nás I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem v ploše, stavba tvaru, struktura, detail. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše.]
  • Hledání vlastního výrazu. []
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba k danému tématu [Vytvoříme panel na nástěnku s obrázky zvířat. Doplníme k nim anglické názvy.]
  • panel s obrázky zvířátek doplněný anglickými názvy [Studenti nazývají ukazovaná zvířata anglickými názvy. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce podle předlohy (fotografie)
  • práce s hledáčkem - vybírání zajímavého detailu
Učební pomůcky:
obrázky zvířat, hledáček, tužka, temperové barvy, štětce, paleta, voda

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Prezence.
Téma práce.
Hlavní část
Motivace - vyprávění o zvířatech, domácích i žijících ve volné přírodě - probíhá česky.
Jaké zvířata umíme pojmenovat anglicky - napíši na tabuli vybraná slova pro tuto hodinu. Promítám na obrazovce obrázky zvířat, studenti podle tabule přiřazují k obrázkům jejich anglické názvy.
Vystříháme z časopisu obrázky zvířat, nalepíme na připravený panel. Pokud najdeme i další, nalepíme je. Jejich správné názvy budu konzultovat s jazykovou poradkyní a doplním v příští hodině na panel.
Dál probíhá klasická hodina výtvarné výchovy, studenti si pomocí hledáčku z papíru najdou zajímavý detail. Používáme k předloze staré kalendáře s obrázky zvířat. Začneme překreslovat detail na výkres.
Závěr
Úklid třídy. Opakujeme si obecné názvy - ústně.
Anglické názvy zvířat přepíšeme z tabule na připravený panel s nalepenými zvířátky.
Panel připevníme na nástěnku.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kůňa horse ikona zvuk
opicemonkey ikona zvuk
velbloudcamel ikona zvuk
krokodýla crocodile, crocodiles ikona zvuk
kůžeskin ikona zvuk
srstfur / hair ikona zvuk
pes, psia dog, dogs ikona zvuk
kočkacat ikona zvuk
pruh, pruhya stripe, stripes ikona zvuk