logo

Frotáž schodiště

I. - úvodní informace
Název:
Frotáž schodiště
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • VOV – plošné, prostorové, kombinované techniky, experimenty s materiály. [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je.]
  • Frotáž. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu frotáž [Test do dvojic - doplnění českých výrazů.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce.
  • Diskuse nad vlastní tvorbou i ostatních.
Učební pomůcky:
balicí papír, uhel, rudka, bílá křída, drsný povrch (např. dlažba, kachličky apod.)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence.
Vysvětlení úkolu česky. Budeme snímat různé povrchy pomocí frotáže.
Nová slova napíše učitel na tabuli, přečte je a žáci je opakují.
Hlavní část
Žáci si nakreslí podle obrázku jednoduchý obrys schodiště a jdeme společně hledat zajímavé stuktury na chodbu školy. Snímáme pomocí frotáže různé druhy povrchů, při práci komunikujeme v českém jazyce. Vrátíme se do třídy a výkresy podle své fantazie žáci dokreslují a zvýrazňují některé detaily. Přečteme si znovu slova z tabule. Které si studenti již osvojili učitel smaže a nechá na tabuli jen ty, které si budeme ještě znovu opakovat v další hodině. (Vv je vždy dvouhodinová). V druhé hodině Vv si slova naposledy zopakujeme a učitel je smaže.
Závěr
Do dvojic rozdám krátký test, žáci ho vyplní a odevzdají učiteli. (viz příloha).
Hodnocení prací, úklid třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tužkapencil ikona zvuk
měkčí tužkaa softer pencil ikona zvuk
balící papírwrapping paper ikona zvuk
počmáratscribble ikona zvuk
přitlačitpress down ikona zvuk
plochaarea ikona zvuk
obrysy (kontury)outlines (contours) ikona zvuk
rudkasanguine ikona zvuk
frotážfrottage ikona zvuk
obrysová liniecontour lines ikona zvuk
podlahafloor ikona zvuk
vysvětlit, vysvětlovatexplain ikona zvuk
pomoci s něcímhelp with something ikona zvuk
uhelcharcoal ikona zvuk
první poschodífirst floor ikona zvuk
kruhcircle ikona zvuk
bělobawhite ikona zvuk
schodištěstaircase ikona zvuk
zábradlíbanister ikona zvuk
kulaté tvaryround shapes ikona zvuk
tuha - grafitgraphite ikona zvuk