logo

Vánoční linoryt

I. - úvodní informace
Název:
Vánoční linoryt
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se a zvládnout novou grafickou techniku [Žák vytvoří předlohu pro tisk]
  • Práce s novými nástroji [Vyřazávají rydly ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s deseti anglickými slovy k tématu [Práce s pracovním listem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, názorná ukázka, zkušenosti spolužáků s touto technikou, ukázky prací
Učební pomůcky:
Linoleum, rydla na linoryt, podložka, papír na předkreslení předlohy, lihový fix

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav česky a anglicky
Prezence žáků dvojjazyčně.
Hlavní část
Seznámení s technikou a nástroji - názorná ukázka vyučující.
Žáci se učí pracovat s rydly, seznamují se s novou technikou. Nejprve si předkreslí návrh na papír, pak na kousek linolea a poté začínají vyrývat. Pracují opatrně a dle pokynů vyučující.
Hodina probíhá v českém jazyce, vyučující rozdává žákům pomůcky, anglicky je pojmenuje a upozorní na anglické popisky na pomůckách. Žáci anglická slovíčka nahlas zopakují.


Závěr
V závěru hodiny žáci vyplní pracovní list. Správná verze pracovního listu visí na dveřích, žáci si pracovní list sami při odchodu opraví.
Úklid učebny - povely dvojjazyčně.
Při odchodu ze třídy každý žák přeloží jedno slovíčko.
Rozloučení dvojjazyčně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
razítkostamp ikona zvuk
šablona, šablony (malířská)a stencil, stencils ikona zvuk
linoleumlinoleum ikona zvuk
linorytlinocut ikona zvuk
podložkamat ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
na shledanougood-bye ikona zvuk
řezací nůža cutting knife ikona zvuk
rydla na linorytlinocut chisels ikona zvuk
Vyber si šířku (velikost) rydla.Choose the width (size) of the chisel. ikona zvuk
Vyrývej směrem od sebe.Carve away from yourselves. ikona zvuk
Nepořež se!Don't cut yourself! ikona zvuk poznamka
Seřaďte se u dveří.Line up at the door. ikona zvuk
VánoceChristmas ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
fixyfelt pens ikona zvuk
řezací podložkacutting mat ikona zvuk