logo

molitanová mozaika

I. - úvodní informace
Název:
molitanová mozaika
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • neobvyklá kombinace barev [vizuální kontrola]
  • pečlivá práce s detailem [vizuální kontrola]
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • umět správně anglicky pojmenovat jednoduchý postup práce [ústní prověření]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivace - ukázky mozaiky
  • technika práce
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
molitanové samolepící čtverečky, temperové barvy, štětec, kelímek, lepidlo, podložka, drobné části - korálky, vlny, knoflíky,karton

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy - anglicky - dobrý den, kdo chybí, jaké je dnešní datum
Název hodiny - česky - Molitanová mozaika
Motivační část - ukázky mozaiky - viz.příloha
Pomůcky - česky i anglicky - temperové barvy, štětec, kelímek, podložka, bavlna, knoflík, špendlík, spínací špendlík, lepidlo, karton
Postup práce - česky i anglicky - namalovat čtverečky barvou, připravit si drobnosti k dozdobení, přilepit čtverečky na připravený karton, dolepit připravené drobnosti

Hlavní část
Vlastní práce - české i anglické pokyny - používej různé barvy, kontrastní, pracuj pečlivě, opatrně přitiskni na papír, múžeš přidat drobné předměty
Pomoc jednotlivcům - upozornění na chyby, pochvala dobré práce
Závěr
Úklid pracovního místa - anglický pokyn - ukliď si pracovní místo
Zhodnocení práce - porovnání prací,zvládnutí zadaného úkolu,- využití anglických výrazů - dobře, špatně, výborně
Zopakování postupu práce - česky i anglicky - namalovat čtverečky barvou,nalepit na papír, přidat drobné předměty - knoflíky, špendlíky, spínací špendlíky, bavlny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Můžeš přidat drobné předměty.You can add small objects. ikona zvuk
bavlnacotton ikona zvuk
knoflík, knoflíkya button, buttons ikona zvuk
podložkamat ikona zvuk
přilepitglue ikona zvuk poznamka
lepit na sebestick on top of each other ikona zvuk
lepidloglue ikona zvuk
kelímek na vodua water tub ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
plochý štěteca flat brush ikona zvuk
Ukliď svoje místo.Tidy up your place. ikona zvuk
To je dobře.It is right. ikona zvuk
To je špatně.It is wrong. ikona zvuk
korálek, korálkybead, beads ikona zvuk
Používej různé barvy.Use different colours. ikona zvuk
Jaké je dnes datum?What is the date today? ikona zvuk
špendlíkpin ikona zvuk
spínací špendlíksafety pin ikona zvuk
kontrastcontrast ikona zvuk
Opatrně přitiskni na papír.Press it carefully against the paper. ikona zvuk
Pracuj pečlivě.Work carefully. ikona zvuk