logo

Děti a svět kolem nás II

I. - úvodní informace
Název:
Děti a svět kolem nás II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Linie, pravidelné, nepravidelné, charakter linie. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru.]
  • Stylizace, členění plochy obrazu. []
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k tematice kresba tuší a všeobecné výrazy. [Test - křížovka na závěr celku - Děti a svět kolem nás I. a II. viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy
  • Diskuse a hodnocení své práce i ostatních.
Učební pomůcky:
Časopisy a fotografie z časopisů National Geographic, Vesmír, 100+1, Epocha apod. , uhlový papír, tuš, dřívko, špejle, redispero, balicí papír.

Popis hodiny
Úvod
Pokračujeme v práci, studenti mají již překreslené obrázky na balicí papír a vykreslují obrázky tuší různými druhy linií, čar, šrafur a ploch.
Na obrazovce si promítneme nejdříve slova z minulé hodiny a zopakujeme si je. Dále promítnu nová slova, společně si je přečteme a budeme se věnovat práci na výkresech.
Hlavní část
Učitel vede v hodině diskusi v českém jazyce, povídáme si o zemích, kde mají děti horší podmínky pro vzdělání a kde musí často již od raného věku pracovat. Např. Indie, Bangladéš, Africké státy apod. Během hodiny se k novým slovíčkům aspoň jednou vrátíme a zopakujeme si je.
Vybraná slovíčka opět dopisujeme na karty do kartotéky, kterou si po celý rok doplňujeme.
Závěr
Odevzdání hotových prací, hodnocení prací.
Rozdám studentům krátký test, křížovku - viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
světadíl, světadílya continent, continents ikona zvuk
opatrněcarefully ikona zvuk
balící papírwrapping paper ikona zvuk
fotografiephotograph ikona zvuk poznamka
ingoustová kaňkaink blot ikona zvuk
okopírovatcopy ikona zvuk
digitální fotografiedigital photograph ikona zvuk
kamaráda friend ikona zvuk
obědlunch ikona zvuk poznamka
malovat podle fotografiepaint after a photograph ikona zvuk