logo

Děti a svět kolem nás I

I. - úvodní informace
Název:
Děti a svět kolem nás I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Práva dětí, multikulturní výchova. [Diskuse o právech a povinostech dětí.]
  • Linie, pravidelné, nepravidelné, charakter linie. [Kresba tuší, dřívkem, špičkou, špejlí.]
  • [Možnosti kresebných prostředků.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba z oblasti multikulturní výchovy. [Opakování nových slovíček ústně.]
  • Základní slovíčka z práce ve výtvarné výchově. [Vytvoření nových kartiček s dvojjazyčnými výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy (fotografie).
  • Vytvoření několika menších obrázků na stejné téma.
Učební pomůcky:
Obrázky (fotografie z růzůných časopisů např. National Geographic, 100+1, Vesmír...), tuš, redispera, špejle, dřívka, uhlový papír, balicí papír.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Prezence.
Seznámení se s tématem dnešní práce. Diskuse o právech dětí, o dětské práci, o možnostech vzdělávání dětí v Africe a Asii.
Hlavní část
Vysvětlení úkolu, výběr obrázku, kopírování obrázku přes uhlový papír na několik kopií. Jednotlivé kopie pak studenti vykreslují různými druhy linií a šrafur, kombinují je, hrají si s kontrastem i plochou. Vznikne několik různých kreseb na stejné téma.
Nové slovíčka napíšeme na tabuli, nebo je promítnu na TV obrazovce (slovíčka v příloze ve formátu jpg). Každý si přepíše 2 slovíčka na kartičky. Vytváříme si kartotéku dvojjazyčných kartiček, které ukládáme do krabice ve výtvarné výchově. Ke slovíčkům se tak můžeme občas vracet a opakovat si je.
Závěr
Diskuse nad vlastní prací i prací ostatních - přestávka.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Načrtni si obrázek.Sketch a picture. ikona zvuk
plochaarea ikona zvuk
linieline ikona zvuk
šrafurahatching ikona zvuk
redisperodrawing pen ikona zvuk
obrysová liniecontour lines ikona zvuk
Evropa je náš světadíl.Europe is our continent. ikona zvuk
tušIndian ink ikona zvuk
AfrikaAfrica ikona zvuk
pravidelný tvarregular shape ikona zvuk
špejleskewer ikona zvuk
vlnovkawavy line ikona zvuk
tečka, tečkydot, dots ikona zvuk
dlouhá a krátká čárkalong and short dash ikona zvuk
nepravidelný tvarirregular shape ikona zvuk