logo

Zimní sporty - krasobruslařka

I. - úvodní informace
Název:
Zimní sporty - krasobruslařka
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznamuje se s technikou malby, [Diskuse nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních, vyjádření osobního postoje.]
  • zvládá rozvržení tvaru, objemu v ploše. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. [Hra s kartičkami. Každý si vybere z krabice, do které ukládáme kartičky se slovíčky 5 a správně je zodpoví.]
  • Jednoduché věty, obecné pojmy. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce.
Učební pomůcky:
Papír A1, voskovky, vodové barvy, štětce, voda.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Prezence.
Téma hodiny. Budeme kreslit voskovkami stopy bruslí krasobruslařky, nakonec výkres vymalujeme vodovými barvami.
Hlavní část
Vysvětlení úkolu - česky. Slovíčka, která se nám hodí k tématu napíšeme na tabuli česky a anglicky. Dál probíhá vyuka podle plánu. Slovíčka přepíšeme na kartičky česky a anglicky. Od začátku roku si vytváříme kartotéku se slovíčky, která občas opakujeme. Jsou velké cca 10 x 7 cm, nastříhané ze starých výkresů a zbytků papíru. Na jedné straně je český výraz, na druhé anglický. Když nám zbude čas na konci hodiny vracíme se i ke starým slovíčkům a opakujeme si je formou hry. Každý si vybere pár kartiček a řekne ostatním výraz. (Pokud slovíčko zapoměl, může ho přečíst). Máme je v krabici v ateliéru.
Závěr
Úklid třídy.
Ke konci si každý vytáhne pár slovíček a ptá se ostatních. Kdo správně odpoví 5x, nemusí již odpovídat. Poslední umyje tabuli.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pohyb rukymovement of the hand ikona zvuk
měkčí tužkaa softer pencil ikona zvuk
tvrdší tužkaa harder pencil ikona zvuk
kreslit lehcedraw gently ikona zvuk
malovatpaint ikona zvuk
nakreslitdraw ikona zvuk
lavicedesk ikona zvuk
ledenJanuary ikona zvuk
světlo, světlaa light, lights ikona zvuk poznamka
vysvětlit, vysvětlovatexplain ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
bruslepair of skates ikona zvuk