logo

Svět lidí, jazyků a písma

I. - úvodní informace
Název:
Svět lidí, jazyků a písma
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vznik písma, jeho význam a vývoj. [Vlastní tajná abeceda.]
  • Druhy písma, vytvoření vlastní abecedy. [Výtvarná hra s písmeny.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu písmo a kniha. Anglická abeceda. [ Krátký test - viz příloha. Ústní opakování během hodiny.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce. Diskuse.
Učební pomůcky:
Ukázky písma a knih, různých druhů písem.
Tuš, redispero, ruční (balicí) papír.
(Kniha o písmu, ukázky z internetu).

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky.
Prezence.
Kontrola úkolů z minulé hodiny.
Nápis na tabuli - dnešní téma - anglicky: Alphabet
zdroje písma: Karla Cikánová "Kreslete si s námi", Aventinum 1997
"Kniha o písmu" SPN
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v češtině, prohlížíme se obrázky písma, vyprávíme si kdy vzniklo, jak se liší...apod.
Které země a kultury mají zajímavé písmo?
Zopakujeme si českou abecedu, pak i anglickou. V čem se liší? Děti si napíší českou abecedu na papír a vedle budou vymýšlet svoje vlastní písmenka. Z vytvořené abecedy můžeme napsat pak krátký vzkaz tuší na ruční papír, nebo zmačkaný balicí papír. Během hodiny si nová slovíčka ústně opakujeme.
Závěr
Před koncem hodiny rozdám listy (viz příloha) s obrázkovým testem. Studenti vpíší názvy písem.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
čínské znakyChinese characters ikona zvuk
gotikaGothic ikona zvuk
kaligrafické písmocalligraphic script ikona zvuk
nakreslit na tabulidraw on the blackboard ikona zvuk
písmohandwriting, typeface, script, letters ikona zvuk poznamka
egyptské hieroglyfyEgyptian hieroglyphs ikona zvuk
iniciálainitial ikona zvuk
klínové písmocuneiform ikona zvuk
malované písmopainted type ikona zvuk
obrázkové písmopicture-writing ikona zvuk
slepecké písmoBraille ikona zvuk
knihabook ikona zvuk
MayovéMayans ikona zvuk
abecedaalphabet ikona zvuk
ruční papírhandmade paper ikona zvuk
azbukaCyrillic alphabet ikona zvuk