logo

Pohled na Brno I

I. - úvodní informace
Název:
Pohled na Brno I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Barva – výtvarné vyjádření pocitů a nálad, barevná symbolika, barevný kontrast, barevná exprese. [Pojmenovává, vnímá a srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření a vychází z historických souvislostí.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba - téma malování v plenéru, impresionismus. [Ústní opakování během výuky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Malování v plenéru - mimo školu.
Učební pomůcky:
deska, pastely suché, papír, lepící páska

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Ukážeme si reprodukce z kalendáře Impresionisté.
Nachystáme si věci s sebou na vycházku a rozdám slovíčka, která si budeme osvojovat.
Hlavní část
Malujeme ve stráni nad školou, hodina probíhá v českém jazyce - anglická slovíčka si studenti připevní k desce a během práce se k nim vracíme. Vyučující obchází jednotlivé studenty, radí jim s perspektivou, kompozicí a přitom také zopakuje se studentem nová anglická slovíčka.
Závěr
Výtvarná výchova se učí ve dvojhodinovém bloku, po krátké přestávce budeme v práci pokračovat.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pohlednicepostcard ikona zvuk
malování v plenérulandscape painting ikona zvuk
počasíweather ikona zvuk
pohled z oknaa view from the window ikona zvuk
výhledview ikona zvuk
Impresionismus zobrazuje pocity a nálady.Impressionism depicts emotions and moods. ikona zvuk
impresionismusImpressionism ikona zvuk
dívat se kolem sebeto look around ikona zvuk
podívat se z dálkylook from a distance ikona zvuk
horizonthorizon ikona zvuk