logo

Malování vody II

I. - úvodní informace
Název:
Malování vody II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Člověk a životní prostředí - moře a oceány. Malba pastelem a vodovými barvami. [Zdůvodňuje vlastní výpověď a snaží porozumět a tolerovat tvorbu ostatních, porovnává svoji interpretaci s jinými.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění a rozšíření slovní zásoby k danému tématu. [Přepíšeme slova z tabule do naší kartotéky. Na konci hodiny si je vyzkoušíme ústně.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
vodové barvy, štětce, pastely, houbička, papíry

Popis hodiny
Úvod
Pokračujeme po přestávce, navazujeme na hodinu "Malování vody I." - zopakujeme si nová slova a doplníme na tabuli nové výrazy.
Hlavní část
Studenti pokračují v práci, malují a hodina probíhá v českém jazyce. Do nakreslených vodních cest a vln vmalováváme vodovkou barevné odstíny (viz Malování vody I.) Pastelem můžeme do uschlých výkresů domalovat náznaky vodních živočiců, které nám z kreslených tvarů vody vznikly. Každý si vybere 5 slov z kartotéky a přečte je nahlas. Ukázka z kartotéky (viz příloha).
Závěr
Hodnocení prací, úklid třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rybafish ikona zvuk
vodové barvywatercolour paints ikona zvuk
Kulatý štětec se používá na vodové barvy.A round brush is used for watercolour paints. ikona zvuk
voskovka, voskovkywax crayon, wax crayons ikona zvuk poznamka
poslouchatlisten ikona zvuk
žralokshark ikona zvuk
chobotnice pobřežníCommon Octopus ikona zvuk
velrybawhale ikona zvuk
Vezmi si vodové barvy.Take the watercolour paints. ikona zvuk
Použij vodové barvy.Use watercolor paints. ikona zvuk
Voskovky jsou mastné.Wax crayons are greesy. ikona zvuk