logo

Malování vody I

I. - úvodní informace
Název:
Malování vody I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Člověk a prostředí. Akvarelová barva, rozmývání. [Vědomě uplatňuje znalosti základních pojmů, výrazové možnosti barev využívá k osobitému výtvarnému vyjádření. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba - malba vodovými barvami. Tematika vodního prostředí. [Pojmenovává jednotlivé předměty a materiály, se kterými pracuje.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Vodové barvy a pastely, voskovky, kulaté štětce, houbička.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, zadání úkolu česky. Nová slova napíši na tabuli a přečteme si je společně.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce, k novým výrazům se během hodiny vracíme a osvojujeme si je.
Voskovkami kreslíme na výkres vlny, vlnky, klidnou vodu, bouři, vlnobití....používáme studené barevné odstíny. Kreslíme linie i přes sebe. Jednotlivé vzniklé tvary pak vybarvujeme vodovými barvami v odstínech, které odpovídají barevným odstínům řek, jezer, moře apod. Můžeme v tvarech hledat např. i vodní živočichy a lehce jejich tvary dokončit nebo zvýraznit. Slova máme napsaná na tabuli a můžeme se k nim během hodiny vracet.
Závěr
Přestávka, po přestávce naše práce dokončíme a naučíme se další slova k našemu tématu o vodě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozmývat vodou barvuwash the paint with water ikona zvuk
jezero, jezeraa lake, lakes ikona zvuk
mořesea ikona zvuk
potokcreek, brook ikona zvuk
rybník, rybníkya pond, ponds ikona zvuk
vlny na moři (na vodě)waves on the sea ikona zvuk
přehrada, přehradya dam, dams ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
bouře, bouřkastorm ikona zvuk
hluboká vodadeep water ikona zvuk
nízká vodashallow water ikona zvuk
kapky deště rain drops ikona zvuk