logo

Mušle a ulity II

I. - úvodní informace
Název:
Mušle a ulity II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem v ploše, stavba tvaru, struktura, detail. Hledání vlastního výrazu. [Vybírá vhodné VOV k jejich vyjádření.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění a rozšíření slovní zásoby k danému tématu. [Ústní opakování během výuky, doplnění kartotéky slov a sloves.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy (ulity, lastury a šneci).
Učební pomůcky:
Přírodniny (ulity, lastury a šneci), tužky, rudka, uhel, pastelky, voskovky, papír...

Popis hodiny
Úvod
Práce pokračuje po obědě. Nová slova si promítneme na TV (nebo je napíše vyučující na tabuli). Zopakujeme slovíčka z minulé hodiny (mušle, ornament, hvězdice apod.)
Hlavní část
Hodina dál pokračuje v českém jazyce. Během práce si opakujeme některá vybraná slova i z minulých hodin, která se nám ke kompozici hodí (např. používané barvy). Slova, která se těžko pamatují zapíšeme na naše karty do kartotéky slov, kterou doplňujeme po celý rok a ke slovíčkům se můžeme vždy ve volné chvíli vracet. (Např. když má někdo práci dříve hotovou, může si vybrat pár slov a nahlas je přečte spolužákům a opět vrátí do krabice).
Závěr
Úklid třídy, hodnocení prací, beseda.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
objevitdiscover ikona zvuk
potápět sedive / scuba-dive ikona zvuk
vodní živočichwater animals ikona zvuk
domečeklittle house ikona zvuk
zlatý řezgolden cut ikona zvuk
sladkovodnífreshwater fish ikona zvuk
Otiskni to.Print it. ikona zvuk