logo

Sportovci

I. - úvodní informace
Název:
Sportovci
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studijní kresba lidské postavy [Žáci malují postavy sportovců]
  • Beseda na téma sport [Sport a vztah žáků k němu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznamují se s novými slovíčky, zároveň reagují na slovíčka, která používali na předchozích hodinách [Žáci reagují na povely v angličtině, na konci hodiny vyplní křížovku k tomuto tématu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Názorná ukázka, skupinová práce
Učební pomůcky:
Pastelky, pastely, tempery, štětce, paleta, kelímek na vodu

Popis hodiny
Úvod
Přivítání a prezence v angličtině a češtině
Beseda na téma sport - sportovní úspěchy žáků
Zadání úkolu - seznámení s proporcemi a poměry lidského těla
Hlavní část
Práce na zadaném úkolu - děti kreslí lidskou postavu, vytoří z ní postavu sportovce v dresu, kombinéze či jiném sportovním oděvu a se sportovními pomůckami (holemi, míči...). Celou figuru vymalují temperami, po zaschnutí vystřihnou a nalepí na dlouhý pruh papíru, kam se přidají i ostatní spolužáci se svými pracemi. Obrázky doplní o anglické překlady jednotlivých sportovců. Hotovou koláž prací vystaví u tělocvičny na stěnu.
Průběžně se seznamují s novými slovíčky a reagují na povely v angličtině. Zjištění, zda znají tato slovíčka již z tělesné výchovy.
Závěr
Úklid učebny - povely dvojjazyčně.
Vyhodnocení zadaného úkolu
Vyplnění křížovky
Rozloučení a přání hezkého víkendu dvojjazyčně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pastelpastel ikona zvuk
kelímek na vodua water tub ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
skupinová prácegroup work ikona zvuk
plochý štěteca flat brush ikona zvuk
olejové pastelyoily pastels ikona zvuk
paletaa palette ikona zvuk
suché pastelydry pastels ikona zvuk
barevné pastelkycoloured pencils ikona zvuk
hráčplayer ikona zvuk
Pojď sem.Come here. ikona zvuk
obličejface ikona zvuk
Končíme, budeme uklízet!Let' finish and tidy up! ikona zvuk
fotbalistafootball player ikona zvuk
hokejistaice-hockey player ikona zvuk