logo

Malování na počítač

I. - úvodní informace
Název:
Malování na počítač
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pod vedením aplikovat pracovní postupy na výtvarnou práci [Žáci dokázalipracovat a pochopili základní dovednosti v grafickém editoru]
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát další anglická slova, týkající se nového tématu [Žáci si ověřili znalost slovíček na pracovním listě v počítači]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace u interaktivní tabule
  • Ukázka práce na int. tabuli
  • Samostatná práce žáků v počítačové učebně
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, počítače, pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav- anglicky, česky
Prezence
Úvod do hodiny - seznámení
Hlavní část
Po ukázce učitele na interaktivní tabuli - zde také učitel využívá nové slovní zásoby, která se týká nového tématu - kreslení na počítači, přejdou žáci do počítačové učebny, kde je čeká samostatná práce v grafickém editoru. Také se zároveň s pomocí učitele pokouší reagovat na nové anglické pojmy.
Závěr
V závěru hodiny si na zopakování nových slovíček žáci vyzkouší úkol na pracovním listě v počítači, kde mají za úkol spojit český pojem s anglickým. Po zhodnocení hodiny a úklidu třídy přichází rozloučení a odchod do tříd.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
malovatpaint ikona zvuk
malovat na počítačidraw on a computer ikona zvuk
psátwrite ikona zvuk
nakreslitdraw ikona zvuk
malování na počítačidrawing on computer ikona zvuk
obrázekimage ikona zvuk
konec end ikona zvuk poznamka
efekteffect ikona zvuk
kreslení štětcemdrawing with a brush ikona zvuk poznamka
kreslení tužkoudrawing with a pencil ikona zvuk
sprejováníspraying ikona zvuk
mazánídeletion ikona zvuk
plechovka barvycan of paint ikona zvuk