logo

Čajové sáčky

I. - úvodní informace
Název:
Čajové sáčky
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Práce s ornamentem a opakovaným motivem [Žáci lepí, stříhají, snaží se pracovat přesně a pečlivě, snaží se o dokonalou kompozici]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými slovíčky k tomuto tématu, upevňování slovní zásoby [Reagují na povely vyučující, popř. překládají, na konci hodiny vyplní doplňovačku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, názorná ukázka, pomoc vyučující
Učební pomůcky:
Čajové sáčky, nůžky, pravítko, lepidlo

Popis hodiny
Úvod
Přivítání a prezence v anglickém a českém jazyce
Zadání práce - názorná ukázka - čajové sáčky jako barevné vzory pro skládání ornamentálních obrazců
Hlavní část
Práce na zadaném úkolu - skládáním, stříháním a opakováním vzoru na čajových sáčcích vznikají zajímavé obrazce. Žáci pracují přesně, precizně a čistě.
Nová slovíčka k tématu visí na nástěnce v učebně. Povely k práci najdou na tabuli.
Závěr
Vyplnění nachystané doplňovačky - ověřování slovíček na povely probíhá po celou vyučovací dobu.
Úklid učebny s anglickými a českými povely
Rozloučení a přání hezkého dne česky i anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lepidloglue ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
Pracuj pečlivěji.Work more carefully. ikona zvuk
Začněte pracovat.Start working. ikona zvuk
Podívej se na tabuli!Have a look at the blackboard/whiteboard! ikona zvuk
Použij pravítko.Use the ruler. ikona zvuk
lepidlo na papírpaper glue ikona zvuk
Pracuj pečlivě.Work carefully. ikona zvuk