logo

Monotyp I

I. - úvodní informace
Název:
Monotyp I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • VOV – plošné, prostorové, kombinované techniky, experimenty s materiály, [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je]
  • grafické techniky. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. [Ústní opakování během výuky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Vodou ředitelné barvy linorytové barvy, kartony, nůžky, lepidlo, listy a trávy, grafický lis.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, vysvětlení úkolu česky, prezence.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce, během výuky si opakujeme nová slovíčka z tabule a vracíme se i ke slovíčkům z minulé hodiny. Studenti pracují samostatně pod vedením učitele. Připravíme si obě strany soutisku, naválíme na ně dvě rozdílné barvy, mezi ně vložíme trávy, listy apod. a v lisu obě strany propojíme. Práce nám zabere cca 2 hod. výtvarné výchovy.
Závěr
Po přestávce budeme pokračovat v tisku monotypů. Ještě jednou si zopakujeme ústně nová slova k tématu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednoduchýsimple ikona zvuk poznamka
otiskovat do barvyprint into the paint ikona zvuk
lispress ikona zvuk
otiskováníimprinting technique ikona zvuk
trávagrass ikona zvuk
grafický lisgraphic press ikona zvuk
válečekroller ikona zvuk
květinyflowers ikona zvuk
stéblostraw ikona zvuk
rostlina, rostlinya plant, plants ikona zvuk
Otiskni listy.Make a print of leaves. ikona zvuk
složitýcomplicated ikona zvuk
Otiskni to.Print it. ikona zvuk