logo

Ptačí kompozice I

I. - úvodní informace
Název:
Ptačí kompozice I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem v ploše, stavba tvaru, struktura, detail. Hledání vlastního výrazu. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu ptáci. Rozšíření slovní zásoby v oblasti barevných odstínů. [Opakování během výuky. Test na konci druhé hodiny Vv - viz příprava Ptačí kompozice II.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedením učitele.
Učební pomůcky:
Suché pastely, papíry, obrázky ptačích siluet.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, motivace a vysvětlení úkolu česky. Napíši názvy ptáků na tabuli a přečtu je.
Na obrazovce promítnu nové barevné odstíny, zopakujeme si základní barvy a přidáme nové.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce, během práce si osvojujeme nová slovíčka, průběžně se k nim v hodině vracíme. Studetni pracují samostatně, vyberou si siluety ptáků a nakreslí si kompozici podle vlastní fantazie. Každý si vybere libovolné odstíny z krabice pastelů, řekne mi jejich názvy v anglickém jazyce a bude pokračovat v samostatné práci.
Závěr
přestávka, odchod na oběd...

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zlatágolden ikona zvuk
Neboj se experimentovat.Don't be afraid to experiment. ikona zvuk
šedágrey ikona zvuk
peřífeathers ikona zvuk
zobákbeak ikona zvuk
čápstork ikona zvuk
labuťswan ikona zvuk
racekseagull ikona zvuk
vlaštovkaa swallow / swallows ikona zvuk
fialováviolet ikona zvuk
ukázatshow ikona zvuk
plameňákflamingo ikona zvuk
azurovácyan ikona zvuk
fialovápurple ikona zvuk
khakikhaki ikona zvuk
okrováochre ikona zvuk
tmavě zelenádark green ikona zvuk
vzduchair ikona zvuk