logo

Domalovaná reprodukce I

I. - úvodní informace
Název:
Domalovaná reprodukce I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základy dějin umění, práce s uměleckým dílem. [Pojmenovává, vnímá a srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření .]
  • Barvy základní, sekundární a komplementární. [Vědomě využívá svých poznatků z teorie barev. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. Jednoduché věty. [Ústní opakování během výuky. Doplňování kartotéky slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, inspirace uměleckým dílem.
Učební pomůcky:
Reprodukce známého obrazu (kalendáře Impresionisté), barvy, štětce, papír.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, vysvětlení úkolu.
Studentům rozdám rozstříhané reprodukce z kalendáře "Impresionisté" (obrázek si mohou sami vybrat). Nalepí si výstřižek na svůj výkres.
Na obrazovce promítnu (nebo napíši na tabuli) nová slova, která si budeme v hodině osvojovat. Nahlas je přečtu, studenti po mě opakují.
Hlavní část
Studenti mají za úkol domalovat podle vlastní fantazie obrázek, který si vybrali a nalepili na výkres. Měli by pouze dodržet barevnost a styl původního obrazu. Hodina probíhá v českém jazyce, k novým slovům se ale během práce ještě vrátíme a zopakujeme si je ústně podle tabule (nebo obrazovky). V první hodině si studenti vytvoří kresbu, která navazuje na výstřižek (např. dokreslí domy, zahrady, vodní plochu a domyslí si okolí).
Závěr
Dokončení podkresby, ústní zopakování nových slov, přestávka.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postimpresionismusPost-Impressionism ikona zvuk
bod, bodya point, points ikona zvuk
nejsvětlejší plochathe lightest area ikona zvuk
světlo, světlaa light, lights ikona zvuk poznamka
Budeme pokračovat.We will continue. ikona zvuk
impresionismusImpressionism ikona zvuk
technika malbypainting technique ikona zvuk
první dojemfirst impression ikona zvuk
reprodukce obrazupicture reproduction ikona zvuk
představit siimagine ikona zvuk
obrázekimage ikona zvuk
malá plochasmall drawing area ikona zvuk
rozhodnout sedecide ikona zvuk
dokreslit podle vlastní fantaziefinish the drawing using your own imagination ikona zvuk