logo

Origami základní

I. - úvodní informace
Název:
Origami základní
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Práce s papírem, přesnost a tréning trpělivosti. [Výstava prací ve škole. Diskuse nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních.]
  • Asijské umění. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. Názvy skládanek, předměty, které budeme používat. [Ústní opakování během výuky. Doplňování kartotéky slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s knihou origami, práce podle návodu.
Učební pomůcky:
Kniha origami, papíry barevné, bílé, nůžky.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, vysvětlení nového úkolu. Prezence.
Hlavní část
Prohlížení knížky, ukázky skládanek origami, nová anglická slovíčka.
Hodina dále probíhá v českém jazyce, k novým výrazům se během práce vracíme a opakujeme si je.
Nejdříve si poskládáme skládanky, které známe z dětství (vlaštovku, lodičku, parník, "nebe peklo ráj". Podle návodu se pokusíme poskládat vybrané (jednodušší) origami, v příští hodině zkusíme složitější. Všechna nová slovíčka si znovu zopakujeme.
Závěr
Hodnocení skládanek, diskuse. Názvy poskládaných origami si napíšeme na tabuli. Přestávka, po ní budeme pokračovat ve skládání.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
origamiorigami ikona zvuk
hedvábný papírtissue paper ikona zvuk
skládat papír do harmonikyfold the paper zig zag ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
holubpigeon ikona zvuk
vlaštovkaa swallow / swallows ikona zvuk
skládat vedle sebeput together side by side ikona zvuk
čepicecap ikona zvuk
parník, parníkya steamer, steamers ikona zvuk
Použij pravítko.Use the ruler. ikona zvuk
komínchimney ikona zvuk
květflower, blossom ikona zvuk
JaponskoJapan ikona zvuk