logo

Kresba interiéru památkového domku - uhel

I. - úvodní informace
Název:
Kresba interiéru památkového domku - uhel
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout perspektivu v omezeném prostoru [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky popsat zařízení pokoje [přiřazovat anglické názvy k předmětům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • zopakovat zásady perspektivy
  • pozorování prostoru
Učební pomůcky:
uhel, výkres, plastová podložka

Popis hodiny
Úvod
zahájení hodiny - anglicky - zápis do třídní knihy - kdo chybí, datum
název hodiny česky i anglicky - interiér domu, perspektiva
příprava pomůcek - uhel, výkres, plastová podložka - užití anglických názvů
popis jednotlivých předmětů v prostoru - česky i anglicky - stůl, postel, skříň, oděvy, police, lampa, miska, koš, váhy
zopakování jak perspektivně správně zachytit nábytek v prostoru - aglický výraz - úhel sklonu má stejný směr
Hlavní část
vlastní práce
individuální pomoc - upozornění na chyby, pochvala za dobrou práci - anglicky - špatně, zkus to znovu,výborně,to je dobře
průběžné opakování anglických slůvek - děti anglicky reagují na anglicky kladené otázky - co právě kreslíš,čím kreslíš, na co kreslíš, na čem máš položený výkres
český i anglický pokyn - podepiš si výkres, zafixujeme výkres
Závěr
hodnocení práce - konfrontace prací se skutečností,porovnání s ostatními pracemi, upozornění na chyby, pochvala za pěknou práci
popis obrázků - anglicky - viz příloha interiér domu 1.,interiér domu 2.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
skříňwardrobe ikona zvuk
interiérinterior ikona zvuk
plastová podložkaplastic mat ikona zvuk
miskadish ikona zvuk
Zkus to znovu.Try it again. ikona zvuk
postelbed ikona zvuk
špatněwrong ikona zvuk
váha, váhyscales ikona zvuk
stůl, stolya table, tables ikona zvuk
police na pomůckyshelves for school things ikona zvuk
Podepiš si výkres.Sign your drawing paper. ikona zvuk
Zafixujeme ten výkres.Let's fix this drawing. ikona zvuk
uhelcharcoal ikona zvuk
To je dobře.It is right. ikona zvuk
pokojroom ikona zvuk
stejný směrthe same direction ikona zvuk
dveředoor ikona zvuk
úhel sklonudip ikona zvuk