logo

Květiny II

I. - úvodní informace
Název:
Květiny II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem v ploše. [Kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru.]
  • Barva ve VOV, základní, podvojné, doplňkové, odstíny. [Získává základní znalosti z nauky o barvách, výrazové možnosti barev užívá k osobitému výtvarnému vyjádření. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění a rozšíření slovní zásoby k tématu květiny. [Ústní opakování během výuky.]
  • Opakování a rozšíření slovní zásoby v oblasti barev. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy (fotografie květin).
Učební pomůcky:
Fotografie květin, barvy, štetce, papíry.

Popis hodiny
Úvod
Hodina pokračuje po přestávce. Ukážeme si nová slova na Tv. Zopakujeme si barvy, které již známe.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce, ke slovům se během výuky vracíme. Zopakujeme si také barvy, které používáme - k tomu slouží příloha s barvami (colours). Pro vyučující přikládám poměrně rozsáhlou tabulku názvů barev (pro žáky mi připadá příliš složitá, ale kdyby se některý ptal na určitý odstín, tak ho tam snad najde). Můžeme si také spojovat různé květiny s barvami (např. červená - růže, tulipán apod. Učitel řekne anglicky barvu a žáci přiřazují květinu.
Závěr
Ústní zkoušení slov, které jsme probrali v okruhu "Květiny".

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pampeliškadandelion ikona zvuk
rozkvetlý sadorchard in bloom ikona zvuk
rozkvetlý stromtree in bloom ikona zvuk
sadorchard ikona zvuk
zahradagarden ikona zvuk
fialováviolet ikona zvuk
růžerose ikona zvuk
planá růžebriar rose ikona zvuk
růžovápink ikona zvuk
vínováwine-coloured ikona zvuk