logo

Květiny I

I. - úvodní informace
Název:
Květiny I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Stavba tvaru, struktura, detail. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše.]
  • Barva ve VOV, základní, podvojné, doplňkové, odstíny. [Získává základní znalosti z nauky o barvách, výrazové možnosti barev užívá k osobitému výtvarnému vyjádření. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba - květiny a příroda. [Určování květin podle obrázků anglicky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy (fotografie květin).
Učební pomůcky:
Fotografie květin (kalendáře, časopisy), tužky, barvy, papíry, štetce.
Příloha - obrázek s názvy květin.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, vysvětelní úkolu. Nová slova, která nejsou v příloze napíši na tabuli, obrázky květin s názvy promítnu na TV obrazovce.
Hlavní část
Hodina probíhá pod vedením učitele v českém jazyce, nové výrazy jsou na Tv, k výrazům se během hodiny vracíme a opakujeme si je. Studenti pracují samostatně na svém výkrese, k dispozici mají obrázky z kalendářů a časopisů různých květin.
Závěr
Přestávka, po ní budeme pokračovat v práci. Doplníme si další slovíčka a na závěr si zopakujeme slova z první i druhé hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sluncethe Sun ikona zvuk
slunečnicesunflower ikona zvuk
sedmikráskadaisy ikona zvuk
kopretinaoxeye daisy / marguerite ikona zvuk
východ sluncesunrise ikona zvuk
květinyflowers ikona zvuk
Listy jsou zelené.Leaves are green.
louka, loukya meadow, meadows ikona zvuk
Pozoruj detaily.Pay attention to the details. ikona zvuk
mečíksword lily / gladiolus ikona zvuk
odstíny zelené barvyshades of green ikona zvuk
smysl pro detailsense for details ikona zvuk