logo

Broučci v trávě

I. - úvodní informace
Název:
Broučci v trávě
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pod vedením aplikovat pracovní postupy na výtvarnou práci [Žáci úkol zvládli]
  • Rozlišit výtvarné techniky []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s dalšími anglické výrazy, které se týkají tématu [Žáci dokázali ve hře reagovat na anglické výrazy pohybem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace - příběh broučka
  • Vysvětlení úkolu a postupu práce
  • Samostatná práce žáků s případnou pomocí učitele
Učební pomůcky:
tuš, špejle, výkresy, anilínové barvy, štětce

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky, anglicky
Prezence
Motivační chvilka, úvod do hodiny, seznámení s úkolem a prací
Hlavní část
Žáci pracují nejdříve tuší - kreslí broučky v trávě. Než jim práce zaschne, učitel jim dá možnost naučit se nové anglické pojmy, které v závěru hodiny využijí při hře. Opět mají žáci i zrakovou oporu, pojmy jsou napsány na tabuli.
Po zaschnutí tuše na výkresu, žáci dokončí své dílko anilínkami, dle své fantazie, dolepí své brouky a broučky na již připravený výkres z minulé hodiny. Dokončí pozadí - trávu, opět dle svého vkusu vyberou barvu.
Závěr
V závěru hodiny si zopakují všechny nové pojmy a slovní spojení a zahrají si hru na pohyby: př."brouček spí - a little bug is sleeping...". Po zhodnocení práce dětí nastává úklid pomůcek, třídy, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Toto je brouk.This is a bug. ikona zvuk
velký brouka big bug ikona zvuk
trávagrass ikona zvuk
Tráva je zelená.Grass is green.
Kreslíme broučky.We are drawing little bugs. ikona zvuk
Brouček leze.A little bug is crawling. ikona zvuk
Brouček letí.A little bug is flying. ikona zvuk
Kresli barevné brouky.Draw colourful bugs. ikona zvuk
Brouček spí.A little bug is sleeping. ikona zvuk
broučeklittle beetle ikona zvuk
Tráva je vysoká.The grass is long ikona zvuk
brouk, broucia beetle, beetles ikona zvuk