logo

V parku II

I. - úvodní informace
Název:
V parku II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pomocí VOV zaznamenává vizuální zkušenosti, rozvíjí svoji fantazii a představivost. [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, porovnává jejich uplatnění u ostatních, pojmenovává různé prvky VOV]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění běžné slovní zásoby (dny a části dne). [Ústní opakování na konci. K novým slovům se vrátíme ještě v příští hodině, kdy budeme opět ve škole. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve dvojicích a skupinkách pod vedením učitele - hodina probíhá mimo budovu školy.
Učební pomůcky:
Papíry, voskovky, uhel, rudka, fixativ nebo lak na vlasy, tempera.

Popis hodiny
Úvod
O přestávce se mohou děti proběhnout po parku a pak se opět vrátíme k naší práci. Nejdříve si řekneme další nová slovíčka.
Hlavní část
Studenti pokračují v práci ve skupinkách, můžeme naše frotáže doplnit otisky bot a rukou (ty ale doporučuji doplnit až ve škole, aby si mohli studenti umýt ruce). Na frotáže můžeme umístit anglické výrazy těch objektů, které byly snímány (např. strom, kůra, lavička, chodník....)
Závěr
Návrat do budovy školy (případné doplnění otisků). Hodnocení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sluncethe Sun ikona zvuk
otiskovat do barvyprint into the paint ikona zvuk
dubenApril ikona zvuk
květenMay ikona zvuk
jarospring ikona zvuk
stopaa trace, a footprint ikona zvuk poznamka
ránomorning ikona zvuk
dopolednemorning ikona zvuk poznamka
polednenoon ikona zvuk poznamka
denday ikona zvuk
otiskprint ikona zvuk
otisky nohoufoot prints ikona zvuk
otisky prstůfingerprints ikona zvuk