logo

V parku I

I. - úvodní informace
Název:
V parku I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výtvarné vyjádření povrchu, struktury. [Pomocí VOV zaznamenává vizuální zkušenosti, rozvíjí svoji fantazii a představivost.]
  • Člověk a jeho okolí. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba vztahující se k výtvarné práci mimo školu. [Ústní opakování v terénu, na konci druhé hodiny doplníme kartotéku slov.]
  • Názvy objektů, se kterými se setkáme. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Hodina probíhá mimo budovu školy, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách.
Učební pomůcky:
Voskovky, přírodní uhel, silné tuhy, balící papíry, rudka, fixativ nebo lak na vlasy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence. Vysvětlení úkolu. Budeme pracovat v parku (na hřbitově, hřišti....).
Vytvoříme si skupinky, které budou spolupracovat. Úkolem bude pomocí frotáže zaznamenat struktury a povrchy našeho okolí (např. kmeny stromů, omítky, poklopy kanálů a vodovodů, ploty, lavičky, obrubníky....)
Hlavní část
Nová slova, která budeme osvojovat dostanou studetni na papírku. Každý dostane určitý počet slovíček a jejich úkolem bude doplnit slovíčka na papírku do druhého jazyka.(viz příloha) Studenti se pohybují samostatně (ale pod dozorem učitele) v parku (nebo na jiném, pro frotáže zajímavém místě) a snímají otisky z předmětů a objektů.
Závěr
O přestávce si na chvilku sedneme na lavičky a slovíčka si spolu zkontrolujeme, ústně zopakujeme a v okolí ukážeme.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
píseksand ikona zvuk
náhrobektombstone ikona zvuk
lavicebench ikona zvuk
trávagrass ikona zvuk
frotážfrottage ikona zvuk
Tráva je zelená.Grass is green.
voskovka, voskovkywax crayon, wax crayons ikona zvuk poznamka
silniceroad(s) ikona zvuk
procházet sewalk ikona zvuk
chodníkpavement ikona zvuk
cestaway ikona zvuk
kůra (stromu)bark ikona zvuk
stromtree ikona zvuk
židovský hřbitovJewish cemetery ikona zvuk
skákatjump ikona zvuk
parkpark ikona zvuk