logo

Dětské hry I

I. - úvodní informace
Název:
Dětské hry I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, stavba tvaru. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Nová slovní zásoba. Dětské hry, předměty, které budeme používat. [Doplnění kartotéky slov. Krátký testík na konci další hodiny vv (Dětské hry II.)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedením učitele.
Učební pomůcky:
Tempery, štětce, papíry.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, vysvětlení úkolu česky.
Hlavní část
Nová anglická slova zobrazím na televizi (máme novou v učebně Vv) doplním obrázky k danému tématu (Petr Brueghel st. - Pijoan Dějiny umění, nebo časopis Malíři). Česky si vzpomeneme na všechny dětské hry.
Hodina probíhá v českém jazyce, během práce se vracíme k novým slovům.
Závěr
Zopakujeme se nová slova. Hodina pokračuje po přestávce, kde si rozšíříme slovní zásobu a na jejím konci bude následovat krátké opakování.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
renesanceRenaissance ikona zvuk
kolorovaná kresbacolorized drawing ikona zvuk
Základní barvy jsou žlutá, červená a modrá.Primary colours are yellow, red and blue. ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
houpačkaswing ikona zvuk
hragame ikona zvuk
obrysoutline ikona zvuk