logo

Komiks (Ze života umělce)

I. - úvodní informace
Název:
Komiks (Ze života umělce)
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Komiksová tvorba, text a kresba. [Vytvoření komiksu na téma ze života českého umělce.]
  • Výtvarně zpracované sdělení. [Porovnání a diskuse nad prací ostatních.]
  • [Seznámení se s životopisem a dílem vybraných českých umělců.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. [Vytvoření dvojjazyčných bublin (textů) ke komiksovému příběhu.]
  • Základní termíny k životopisu. [Vkládání vhodných anglických bublin do příběhu. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce.
  • Vytvoření krátkých sdělení do příběhu.
  • Kombinace textů a obrázků.
Učební pomůcky:
Papír, tužka, tuš, redispero, vodové barvy, nůžky, obrázky děl autorů, komiksové bubliny.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav,prezence.
Z minulé hodiny měli studenti za DÚ najít životopis zadaného malíře (Slavíček, Medek, Boudník....) a sepsat si pár důležitých bodů k připravovanému komiksu.
Hlavní část
Studenti si rozdělí výkres na jednotlivá pole, vkreslují obrázky, vlepují bubliny (viz příloha), také mohou vlepovat obrázky děl jednotlivých autorů, které jsme si předem vytiskli.
Komunikace probíhá v českém jazyce, texty z bublin si přeložíme do českého jazyka - promítnu je na tv obrazovce, nebo je mohu nakreslit na tabuli. Ostatní výrazy k tématu napíši na tabuli a během práce si je ústně projdeme. Komiks nejdříve nakreslíme, doplníme obrázky a bublinami a následně buď domalujeme vodovými barvymi, nebo pomocí lavírování vystínujeme tuší.
Závěr
Hodnocení prací. Upozorňuji na to, že komiks není možné stihnout během jedné hodiny. Proto rozšířím slovní zásobu i o další termíny. Vyučující si může vybrat, která slova použije.
Nová slova si na závěr zopakujeme ústně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
umělecartist ikona zvuk
geometrická abstrakcegeometric abstraction ikona zvuk
barevná abstrakcecolourful abstraction ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
objevitdiscover ikona zvuk
autoportrétself-portrait ikona zvuk
obrázek, obrázkya picture / pictures ikona zvuk
slavný umělecfamous artist ikona zvuk
redisperodrawing pen ikona zvuk
obraza picture, a painting ikona zvuk
manželkawife ikona zvuk
moje rodinamy family ikona zvuk
štěstíhappiness ikona zvuk
tušIndian ink ikona zvuk
namalovat - nakreslitpaint - draw ikona zvuk
cestaway ikona zvuk
úspěch, úspěchysuccess / achievements ikona zvuk
Narodil se v našem kraji.He was born in our region. ikona zvuk
portrétportrait ikona zvuk
představaidea ikona zvuk
vítězstvívictory ikona zvuk
abstrakceabstraction ikona zvuk
studiumstudy ikona zvuk
neúspěcha failure ikona zvuk
uznáníappreciation ikona zvuk
aktnude ikona zvuk