logo

Klobouk

I. - úvodní informace
Název:
Klobouk
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout techniku kašírování [vizuální kontrola]
  • uplatnit vlastní fantazii v konečné úpravě [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky pojmenovat pomůcky [přiřazování anglických názvů k předmětům]
  • anglicky jednoduše popsat postup práce [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prohlížení hotového výrobku
  • popis správného postupu práce
Učební pomůcky:
novinový papír,tekutý škrob, temperové barvy, plastová podložka, nůžky, výkres

Popis hodiny
Úvod
organizační záležitosti - anglicky - kdo chybí, datum
název hodiny - česky i anglicky - klobouk
prohlížení hotové práce - viz. příloha STH75681.JPG,STH75679.JPG ,STH75678.JPG
název pomůcek - česky i anglicky - novinový papír, škrob, temperové barvy, plastová podložka, výkres, nůžky - viz. příloha POMŮCKY 9.doc
postup práce - vystřihnout kruh z výkresu, natrhat na malé kousky noviny, zmačkat novinovou dvoustranu do koule a namočit ve škrobu, položit do středu kruhu, připevnit proužky novinového papíru namočeného ve škrobu, polepit kousky papíru celou práci alespoň ve 2 vrstvách, papír nalepit přes okraj výkresu dospodu
doplnění o anglické výrazy ze slovní zásoby - vystřihnout kruh, natrhat papír, zmačkat papír, lepit na sebe, nabarvit papír, dotvořit práci
Hlavní část
vlastní práce
individuální pomoc - upozornění na chyby, povzbuzení
průběžné opakování anglických slůvek a pokynů - natrhej papír na kousky, zmačkej papír, lep na sebe, nechej dobře zaschnout
hotový tvar natřít temperovou barvou a ozdobit podle vlastní fantazie
Závěr
úklid pracovního místa - děti reagují na anglické pokyny - ukliď škrob, podložku, noviny,nůžky,temperové barvy
hodnocení práce - jak se podařilo zvládnout tvar klobouku, zdobení
zopakování postupu práce - česky i anglicky - vystřihnout kruh, natrhat papír na malé kousky,zmačkat pepír, lepit na sebe, nabarvit papír, dotvořit práci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Natrhej na kousky novinový papír.Tear the newspaper into pieces. ikona zvuk
Vystřihni...Cut out ... ikona zvuk
novinový papírnewspaper paper ikona zvuk
plastová podložkaplastic mat ikona zvuk
lepit na sebestick on top of each other ikona zvuk
kouleballs ikona zvuk
kruhcircle ikona zvuk
Zmačkej papír.Crumple the paper. ikona zvuk
škrobstarch ikona zvuk
slepit dohromadyglue together ikona zvuk
Nechej dobře zaschnout.Let it completely dry out. ikona zvuk
dotvořit prácifinish your work ikona zvuk poznamka