logo

Obličej

I. - úvodní informace
Název:
Obličej
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pečlivě pracovat s detailem [porovnání s modelem]
  • uplatnění fantazie [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky popsat hotovou práci [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • pozorování obličeje spolužáka
  • ukázka postupu práce - jak pracovat s keramickou hlínou
Učební pomůcky:
keramická hlína, podložka, voda, hadřík

Popis hodiny
Úvod
organizační záležitosti - anglicky - kdo chybí, datum,
příprava pomůcek - česky i anglicky - připravte si podložku, keramickou hlínu, vodu, hadřík
název hodiny - česky i anglicky - obličej, modelování
anglický popis obličeje - obličej, oči, vlasy, rty, nos, uši, tváře, obočí
postup práce - z hlíny tvarujeme obličej různým vytahováním a vymačkáváním, volné části před přilepením potřeme vodou a až poté přitiskneme, hotovou práci uhladíme rukama
Hlavní část
vlastní práce
individuální pomoc - upozorňuji na chyby, připomínám správný pracovní postup
průběžné opakování anglických slůvek - anglicky se ptám dětí - kde je nos, oči, uši, ústa, vlasy, tváře - děti ukazují na své práci
hotové výrobky necháme uschnout
Závěr
úklid pracovního místa - český i anglický pokyn - umyjte si lavici, umyj si ruce
hodnocení práce - porovnání prací, upozornění na nedostatky, pochvala za dobrou práci - anglicky - to je dobře,
výborně, to je špatně - ověření obsahového cíle - viz příloha STH75339.JPG, STH75342.JPG, STH75343.JPG,
STH75340.JPG
popis obličeje anglicky - využití slůvek z úvodu hodiny - ověření jazykového cíle - viz.příloha OBLIČEJ.png

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Výborně!Excellent! ikona zvuk
keramická hlínaceramic clay ikona zvuk
modelovatmodel ikona zvuk
plastová podložkaplastic mat ikona zvuk
vytvarovatshape ikona zvuk
tvářecheeks ikona zvuk
čeloforehead ikona zvuk
Ukliď si své místo.Tidy your place. ikona zvuk
obočíeyebrows ikona zvuk
ústamouth ikona zvuk
To je dobře.It is right. ikona zvuk
To je špatně.It is wrong. ikona zvuk
oko, očian eye, eyes ikona zvuk
velké ušibig ears ikona zvuk
malé ušismall ears ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
obličejface ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
Umyj si ruce.Wash your hands. ikona zvuk
Umyjte si lavici.Wash your desks. ikona zvuk
hadříka small piece of cloth ikona zvuk
přilepit vodoustick with water ikona zvuk