logo

Vánoční pohádka

I. - úvodní informace
Název:
Vánoční pohádka
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vytvoření kulis a rekvizit pro dramatické oddělení. [Výzdoba sálu školy pro divadelní představení.]
  • Malování temperou, práce s papírem, kartonem. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu - [Názvy rekvizit, nástrojů a používaných materiálů při přípravě kulis, Vánoce.]
  • divadlo, kulisy, rekvizity pro divadelní představení. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Kolektivní práce.
  • Komunikace a spolupráce při výrobě kulis a rekvizit.
Učební pomůcky:
Papír, barevný papír, lepidlo, nůžky, tvrdý karton, barvy,látky.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky,
prezence.
Vysvětlení úkolu, rozdělení práce pro skupinky, příprava materiálů. Všechny nástroje a materiály si pojmenujeme anglickými výrazy. Budou napsány buď na tabuli, nebo je mohu promítnout na obrazovce ve třídě. Viz příloha.
Hlavní část
Práce jednotlivých skupin na zadaném úkolu.
Výroba korun, hvězd, kulis pro divadlo. Slovíčka si během práce znovu zopakujeme.
Závěr
Úklid třídy, sestavení vyrobených částí, hodnocení. Slovíčka, která nám nejdou do hlavy si napíšeme na naše kartičky do kartotéky a v rámci opakování v dalších hodinách se k nim vrátíme.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stříbrnásilver ikona zvuk
zlatágolden ikona zvuk
kulisyscene ikona zvuk
namalovat kulisypaint the scenes ikona zvuk
rekvizityprops ikona zvuk
vyrobit rekvizitymake the props ikona zvuk
stříhat nůžkamicut with scissors ikona zvuk
lepidloglue ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
hvězdastar ikona zvuk
VánoceChristmas ikona zvuk
pohádkafairy-tale ikona zvuk
korunacrown ikona zvuk
divadlotheatre ikona zvuk