logo

Pět neděl v balónu II

I. - úvodní informace
Název:
Pět neděl v balónu II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objektová tvorba. Hledání vlastního výrazu. [Vědomě uplatňuje znalosti základních pojmů, výrazové možnosti barev využívá k osobitému výtvarnému vyjádření. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k tématu, nové obecné výrazy. [Slovní a písemné opakování slovíček z tříhodinového bloku Vv.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinkách, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Nakašírované balóny, temperové barvy, štetce, provázky, pytlovina, vlnitá lepenka, lepidlo.

Popis hodiny
Úvod
Hodina navazuje na předcházející hodiny výtvarné výchovy. Máme připravené kašírované balóny, které uschly. Vyndáme z nich nafukovací balónky a budeme balóny malovat a dokončovat.
Napíši poslední slovíčka k danému tématu na tabuli a přečtu je. Společně si je zopakujeme.
Hlavní část
Samostatná práce probíhá pod vedením učitele v českém jazyce, během práce si rozšíříme slovní zásobu, slovíčka opakujeme během práce. Na obrazovce promítnu postupně tři bloky se slovíčky, které jsme probrali v minulých dvou týdnech. Všichni si je zopakujeme ústně. Budeme pracovat 3 hodiny, malujeme balóny, slepíme si z lepenky košíky pod balón.
Závěr
Krátký písemný test z vybraných slovíček formou doplňovačky, úklid třídy. Hodnocení prací studentů.
Přivázání košíku k balónu provede učitel po hodině. Balóny rozvěsíme na chodbu školy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zavěsithang up ikona zvuk
veselýcheerful ikona zvuk
přivázattie up ikona zvuk
protáhnout provázekput the string through ikona zvuk
řezat řezákemcut with a cutter ikona zvuk
práce s papíremworking with paper ikona zvuk
vlnitá lepenkacorrugated cardboard ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
Vezměte si malý papír.Take a piece of paper. ikona zvuk
smirkový papírsandpaper ikona zvuk
pomalýslow ikona zvuk
Mokrými prsty vyhlaď povrch.Smoothen the surface with your fingers. ikona zvuk