logo

Pět neděl v balónu I

I. - úvodní informace
Název:
Pět neděl v balónu I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vizuálně obrazné vyjádření - objektová tvorba. [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Nová slovní zásoba k tématu - objektová tvorba, materiály a balónové létání. [Na konci hodiny opakování všech slovíček ústně.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve dvojicích a trojicích pod vedením učitele.
Učební pomůcky:
Nafukovací balónky, noviny, lepidlo na tapety, štětce, voda, provázek.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, vysvětlení úkolu v českém jazyce. Prezence. Nová slova napíše vyučující na tabuli. Nejdříve je přečtu já, potom je společně všichni zopakujeme. Slovíček je víc - můžeme si je rozdělit na více částí do více hodin (viz přílohy Balón 1, 2, 3).
Hlavní část
Studenti pracují podle pokynů učitele. Hodina probíhá v českém jazyce, nové výrazy z tabule během hodiny průběžně opakujeme. Na připravené karty 10 x 7 cm napíšeme slova, ke kterým se budeme vracet i v příštích hodinách. Slovesa zapisujeme na panel sloves, který je na nástěnce ve třídě:letět fly, foukat blow, spolupracovat cooperate, cestovat travel, trhat tear, glue - lepit.
Kašírování nafukovacího balónku trvá obvykle dva bloky výtvarné výchovy. V další výtvarné výchově budeme pak malovat balónky a chystat koše z vlnitého papíru (viz další příprava Pět neděl v balónu II.)
Závěr
Výtvarná výchova probíhá v tříhodinovém bloku.
Na konci celé práci na balóncích zopakujeme slovíčka krátkým testem s obrázky - tj. cca za 3 tříhodinové bloky výtvarné výchovy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vítra wind ikona zvuk
fantaziefantasy ikona zvuk
trhattear ikona zvuk
časopisymagazines ikona zvuk
novinynewspaper ikona zvuk
přilepitglue ikona zvuk poznamka
fantazieimagination ikona zvuk
objektová tvorbaobject creation ikona zvuk
cestovateltraveller ikona zvuk
horkovzdušný balónhot air balloon ikona zvuk
románnovel ikona zvuk
vymysletthink something up ikona zvuk
cestovattravel ikona zvuk
spolupracovatcooperate ikona zvuk
dobrodružstvíadventure ikona zvuk
knihabook ikona zvuk
vrstva, vrstvya layer, layers ikona zvuk
Můžete si navzájem pomáhat.You can help one another. ikona zvuk