logo

Barevná kompozice dle předlohy - přírodniny

I. - úvodní informace
Název:
Barevná kompozice dle předlohy - přírodniny
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vytvoření výtvaré zkratky, abstrahování, stylizace [ žák dokáže vytvořit výtvarnou zkratku, abstrahovat reálné tvary, stylizovat]
  • kompoziční cvičení [ žák dokáže z nastudované přírodniny vytvořít kompozici ]
  • rozvoj vlastní fantazie [ žák dokáže využívat vlastní fantazie]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby k danému tématu [žák umí použít slovní zásobu vztahující se k tématu kresby přírodnin]
  • propojení starší a nové slovní zásoby popisující techniku kresby [žák umí anglicky popsat určitou výtvarnou techniku ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, samostatná práce, popis komiksu anglickou slovní zásobou, domácí úkol
Učební pomůcky:
kniha o přírodě, tužka, barvy, papír, obrázek s komiksem, kartičky s anglickými slovíčky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky. Ukázka kreseb přírodnin v knize a popis techniky. Důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, třídou opakovány a žáci si je zaznamenávají do portfolia.
Hlavní část
Vytvoření vlastí kompozice. Samostatná práce. V závěru hodiny žáci dostanou list s komiksem: František Skála: Vyprávění o Cílkovi a Lídě. Žáci dopíší dialogy v angličtině s použitím slovní zásoby na kartičkách nebo na základě vlastí invence.
Závěr
Domácí úkol: anglický popis krajiny v komisku, vyjmenovat přítomné přírodniny, charakterizovat atmosféru krajiny ...
Zaznamenání a vložení nové slovní zásoby do portfolia.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vlastnosti materiálumaterial properties ikona zvuk
Napište vypravování podle stránky komiksového příběhu.Write down a story according to a page of a comic book. ikona zvuk
rozvíjení fantaziedevelopment of imagination ikona zvuk
kompozicecomposition ikona zvuk
stylizacestylization ikona zvuk
plod, plody (rostlinný orgán obsahující semena)a fruit, fruits ikona zvuk
dřevowood ikona zvuk
hlínaclay ikona zvuk poznamka
měkké dřevosoftwood ikona zvuk
přírodninyproducts of nature ikona zvuk
struktura dřevawood texture ikona zvuk
tvrdé dřevohardwood ikona zvuk
větvebranches (větší), twigs (malé) ikona zvuk
fantazieimagination ikona zvuk
povrchsurface ikona zvuk
listleaf ikona zvuk
krystalová struktura minerálůthe crystal structure of minerals ikona zvuk
Tělesa mají tvar, povrch a barvu.Bodies have a shape, a surface and a colour. ikona zvuk
sníhsnow ikona zvuk
povrch a jeho členěníSurface and its segmentation. ikona zvuk
kůra (slupka)a peel ikona zvuk
kůra (stromu)bark ikona zvuk
knihabook ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
plody suchédry fruit ikona zvuk
abstrakceabstraction ikona zvuk
semeno, semenaa seed, seeds ikona zvuk
komikscomic strip ikona zvuk
bubliny (typické pro komiks)speech bubbles ikona zvuk
kůra ze stromubark ikona zvuk
výtvarná zkratkasketch ikona zvuk