logo

Pohled z okna

I. - úvodní informace
Název:
Pohled z okna
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Kresba bílou tuší na černý podklad [Žáci pracují na kontrastní kresbě, zachycují reálný pohled z okna]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se seznamují s novými slovíčky, ty, které již znají, zopakují. Také opakují názvy ročních období, stromů a budov, názvosloví pomůcek a materiálů [Na konci hodiny si o práci popovídají žáci s vyučující, individuálně rozeberou práci, pojmenují, co nakreslili, co viděli a jaké pomůcky použili. Používají k pojmenování jak česká, tak i anglická slovíčka. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Popisky na okenní tabulce - stromy, budovy, roční obodobí
  • Pomůcky popsané na nástěnce
Učební pomůcky:
Bílá tuš, černý výkres, štětec, hadr, kelímek s vodou, tužka

Popis hodiny
Úvod
Přivítání a prezence žáků na hodině česky i anglicky.
Seznámení s úkolem, úprava učebny pro kresbu pohledu z okna.
Hlavní část
Žáci kreslí na černý výkres bílou tuší to, co vidí z okna. Mohou si nákres zlehka předkreslit bílou pastelkou nebo tužkou. Na rámech okna budou přilepené bubliny s anglickými slovíčky, děti si tak lépe zapamatují anglický pravopis. Na začátku hodiny vyučujíci děti seznámí s novými slovíčky, všechna dvojjazyčně přeříká. Děti anglická slovíčka nahlas opakují, i několikrát po sobě.
Závěr
Na konci hodiny při odevzdávání prací děti umístí na svůj výkres bubliny s anglickými výrazy. Přiřadí je k nakreslému obrázku. Učitel třídu zkontroluje a anglicky pochválí.
Úklid pomůcek a třídy - anglické a české povely
Rozloučení anglicky a česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
větvebranches ikona zvuk
Podepiš si výkres.Sign your drawing paper. ikona zvuk
stromtree ikona zvuk
zimní krajinawinter landscape ikona zvuk
bílá tušwhite Indian ink ikona zvuk
černý výkresblack drawing paper ikona zvuk
jehličnatý strom, jehličnaté stromyconiferous tree, coniferous trees ikona zvuk
listnatý stromdeciduous tree ikona zvuk
zasněžená krajinasnow covered landscape ikona zvuk