logo

Miska - slepice

I. - úvodní informace
Název:
Miska - slepice
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout techniku modelování z keramické hlíny [vizuální kontrola]
  • uplatnit vlastní fantazii v konečné úpravě [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • pojmenovat anglicky jednotlivé fáze práce [ústní ověření]
  • anglicky pojmenovat pomůcky [přiřazování anglických názvů k předmětům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prohlížení hotového výrobku
  • popis správného postupu práce
Učební pomůcky:
keramická hlína, hadřík, podložka

Popis hodiny
Úvod
zahájení hodiny a organizační záležitosti - anglicky -kdo chybí, datum
obsah hodiny - česky i anglicky - modelování, miska - slepice
prohlížení hotové práce - viz.příloha STH75686.JPG
popis pomůcek anglicky - keramická hlína, hadřík, podložka - ukazování předmětů
jednotlivé fáze práce - anglicky a česky - mačkej hlínu,vyválej váleček, vytvaruj misku, krk, hlavičku,křídla,zobák uhlaď rukama,
Hlavní část
vlastní práce
individuální pomoc - upozornění na chyby, jak chyby napravit, pochvala
průběžné opakování anglických slůvek - na české dotazy anglické odpovědi - co tvaruješ - misku, hlavu, krk, křídla,zobák
s čím pracuješ - s hlínou,
Závěr
úklid pracovního místa - české i anglické pokyny - umyj si ruce, umyj podložku, ukliď pomůcky - hlínu, hadřík, podložku - ověření jazykového cíle
hodnocení práce - porovnání prací, zhodnocení zvládnutí techniky práce - viz. příloha STH75686.JPG ,STH75685.JPG - ověření obsahových cílů
společné opakování postupu práce anglicky - opakování slůvek z úvodu hodiny - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hlavička (malá hlava)a small head ikona zvuk
keramická hlínaceramic clay ikona zvuk
uválet válečekroll a roll ikona zvuk
uhladit rukamasmooth out with hands ikona zvuk
vytvarovatshape ikona zvuk
vymodelovat jednotlivé částiform the individual parts ikona zvuk
miskadish ikona zvuk
křídlawings ikona zvuk
krkneck ikona zvuk poznamka
oko, očian eye, eyes ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
Umyj si ruce.Wash your hands. ikona zvuk
hadříka small piece of cloth ikona zvuk
slepicehen ikona zvuk
přilepit vodoustick with water ikona zvuk