logo

Bílá konvička

I. - úvodní informace
Název:
Bílá konvička
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pracovat osově souměrně [porovnání s daným objektem]
  • proporčně správné zobrazení objektu [srovnání s předlohou - poměřování]
  • zobrazit stín a světlo [porovnání se zobrazovaným předmětem]
Jazykové cíle a ověření:
  • pojmenovat pomůcky anglicky [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • pozorování objektu
  • vysvětlení jak pracovat podle osové souměrnosti
  • pozorování stínu na objektu
Učební pomůcky:
barevný papír, temperová barva, plochý štětec, kelímek,tužka,guma

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky, anglicky - zápis do TK - anglicky - kdo chybí, jaké je datum
Seznámení s cílem hodiny - česky
Anglické názvy pomůcek - bílá temperová barva, plochý štětec, barevný papír, tuš, konvička, tužka, guma - ukazování předmětů
Hlavní část
Popis konvičky - česky
Jak pracujeme osově souměrně - česky
Lehký náčrt tužkou
Práce s barvou - stín vytvoříme užitím řídké barvy - anglicky - světlo a stín
Dokreslení detailů tuší - zopakujeme anglicky slovo tuš, napomenutí anglicky - navylej tuš, pracuj přesně
Závěr
Zhodnocení práce - česky -upozornění na chyby, pochvala dobré práce
Konfrontace s konvičkou - ověření obsahových cílů
Zopakování užitých anglických výrazů - při úklidu pomůcek děti reagují na anglické názvy. "Teď ukliď ..." viz.příloha pomůcky - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kelímek na vodua water tub ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
světlo a stínlight and shade ikona zvuk
měkká tužkasoft pencil ikona zvuk
Plochý štětec používáme na tempery.A flat brush is used for tempera paints. ikona zvuk
tušIndian ink ikona zvuk
Namoč štětec do barvy.Dip the paintbrush into the paint. ikona zvuk
dokreslit kresbufinish the drawing ikona zvuk
Nevylej tu tuš.Don't spill the Indian ink. ikona zvuk
gumarubber ikona zvuk
Použij světlou barvu.Use a light colour. ikona zvuk