logo

Barevná kompozice dle hmyzu

I. - úvodní informace
Název:
Barevná kompozice dle hmyzu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • volná technika jako možnost nespoutaného tvoření a rozvoje fantazie [žák dokáže zapojit vlastní fantazii a výtvarně ztvárnit vlastní nápady]
  • vytvoření kompozice a výběr výtvarné techniky pro její ztvárnění [žák dokáže vytvořit kompozici a vybrat si vhodnou výtvarnou techniku]
  • stylizace, zvětšování, výběr detailu, vytvoření fantaskního výjevu [žák dokáže stylizovat, zvětšovat a přetvořit viděné za pomoci fantazie]
Jazykové cíle a ověření:
  • poskytnutí slovní zásoby k danému tématu [žák dokáže použít předložené výrazy v adekvátních situacích ]
  • poskytnutí slovní zásoby k vyjádření různých emocionálních stavů [žák dokáže emočně zabarvenými výrazy popsat symbolické výjevy na fotografiích ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • diskuse nad možnostmi vytvoření kompozice a jejího ztvárnění
  • samostatná výtvarná práce
  • popis fotek anglickými slovíčky na kartičkách
Učební pomůcky:
brouci, motýli, mušle, uhel, tužka, guma, papír, fotky k popisu

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky. Výklad k tématu volné techniky jako možnosti nespoutaného tvoření a rozvoje fantazie.
Důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, napsány na tabuli a třídou nahlas opakovány ( viz. slovní zásoba ).
Hlavní část
Diskuse nad možnostmi vytvoření kompozice a jejího výtvarného ztvárnění. Vytvoření kompozice a samostatná výtvarná práce s případnými zásahy a konzultacemi s vyučujícím.
Závěr
Na závěr hodiny obdrží žáci fotografie a kartičky s anglickými slovíčky. Fotografie se vztahují k tématu: ,,Kompozice jako projevená emoce." Jde o emocionální popis určitých kompozičních schémat - každou kompozici je třeba nazvat výrazem, který vyjadřuje její emocionální náboj. Např. strach, hlad, harmonie, vztek ...
Zadání je možné dokončit za domácí úkol.
Žáci si vloží popsané fotografie do portfolia a zaznamenají si tam slovní zásobu napsanou na tabuli.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sílastrength ikona zvuk poznamka
nelítostní válečnícimerciless warriors ikona zvuk
nerovnostinequality ikona zvuk
kostraskeleton ikona zvuk
fantaziefantasy ikona zvuk
rozvíjení fantaziedevelopment of imagination ikona zvuk
svobodafreedom ikona zvuk
kompozicecomposition ikona zvuk
stylizacestylization ikona zvuk
znak nerovnostiinequality sign ikona zvuk
"volnost, rovnost, bratrství"Liberty, equality, fraternity ikona zvuk
hladhunger ikona zvuk
radostjoy ikona zvuk
zvětšeníenlargement ikona zvuk
Pozoruj detaily.Pay attention to the details. ikona zvuk
rovnostequality ikona zvuk
Připrav si barevný papír.Prepare a coloured paper. ikona zvuk
harmonieharmony ikona zvuk
dominantnídominant ikona zvuk
pasivnípassive ikona zvuk
radostněcheerfully ikona zvuk
Dokreslit obrázek podle vlastní fantazie.Finish the drawing according to your imagination. ikona zvuk
smuteksadness ikona zvuk
strachfear ikona zvuk
agresivitaaggression ikona zvuk
zubyteeth ikona zvuk
spravedlnostjustice ikona zvuk
zvětšeninaenlargement ikona zvuk poznamka
smysl pro detailsense for details ikona zvuk
motýl, motýlibutterfly (-ies) ikona zvuk
vášeňpassion ikona zvuk
zvýraznit detailaccentuate a detail ikona zvuk
nesvobodalack of freedom ikona zvuk
nespravedlnostinjustice ikona zvuk
starýold ikona zvuk
dokreslit podle vlastní fantaziefinish the drawing using your own imagination ikona zvuk