logo

Cesta do Tramtárie, mapa

I. - úvodní informace
Název:
Cesta do Tramtárie, mapa
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hledání vlastního výrazu, příběh, ilustrace. [Zdůvodňuje vlastní výpověď a snaží porozumět a tolerovat tvorbu ostatních]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k tématu, nové obecné výrazy. [Doplnění slovíček z lekcí "Cesta do Tramtárie, ostrov" a "Cesta do Tramtárie, mapa" do slepé mapy (viz příloha). ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Tuš, špejle, pastely, lepidlo, barevné papíry.

Popis hodiny
Úvod
Navazujeme na hodinu "Cesta do Tramtárie, ostrov". Zopakování slov z minulé hodiny, doplnění nových slovíček.
Do mapy na tabuli připíši další slovíčka. Ostatní výrazy promítnu na Tv obrazovce. Slovíčka nahlas řeknu, studenti společně zopakují po mě.
Hlavní část
Hodina pokračuje v českém jazyce - během práce se vracíme ke slovům z minulé hodiny a přidáváme nové výrazy. Studenti vymalují mapy, doplní je svými vymyšlenými názvy (např. "Tajemné jezero", "Vlčí hory", "Ztracené město" apod.) podle své fantazie.
Závěr
Rozdám vytištěné slepé mapy (viz příloha Mapa ostrova - test v jpg.), studenti spojí správná místa se správnými výrazy a odevzdají.
Úklid třídy, závěr a hodnocení prací.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mořská pláž, mořské plážea sea beach, sea beaches ikona zvuk
cesta kolem světajourney round the world ikona zvuk
kompozicecomposition ikona zvuk
fantastický (založený na fantazii)fantastic ikona zvuk
loď, loděa ship, ships ikona zvuk
rybník, rybníkya pond, ponds ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
přístavharbour / port ikona zvuk poznamka
cestaway ikona zvuk
kopechill ikona zvuk
údolívalley ikona zvuk