logo

Cesta do Tramtárie, ostrov

I. - úvodní informace
Název:
Cesta do Tramtárie, ostrov
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hledání vlastního výrazu, příběh, ilustrace. [Zdůvodňuje vlastní výpověď a snaží porozumět a tolerovat tvorbu ostatních]
  • Člověk a prostředí. [Porovnává svoji interpretaci s jinými.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. Obecné pojmy. [ Ústní ověření + doplnění kartiček s anglickými výrazy do mapy podle nákresu (viz. příloha).]
  • Upevnění slov, která už studenti pravděpodobně znají (názvy ze zeměpisu). []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Bílé papíry, pastely, balící papír,tužka, guma, lepidlo, vytištěné kartičky s anglickými slovíčky pro studenty.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Motivace v českém jazyce - vyprávění o cestách, ostrovech, exotických zemích. Nakreslím jednoduchou mapu na tabuli a doplním ji anglickými výrazy (viz. příloha). Ostatní slova napíši na druhou stranu tabule.
Rozdám studentům kartičky se slovíčky - viz příloha.
Hlavní část
Hodina probíhá podle pokynů učitele v českém jazyce, studenti si vytrhají z balícího papíru svůj ostrov a nalepí ho na výkres. Zakreslí si do něj hory, řeky, zátoky apod.
Kartičky se slovíčky, které studenti dostali na začátku hodiny položí na správná místa podle mapy z tabule. Ostatní slovíčka (která nelze přikládat do mapy) si ústně zopakujeme z tabule.
Závěr
V další hodině budeme mapu vymalovávat.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
propasta gorge ikona zvuk
cestovateltraveller ikona zvuk
ostrovisland ikona zvuk
korálový útescoral reef ikona zvuk
jezero, jezeraa lake, lakes ikona zvuk
městocity, town ikona zvuk poznamka
pobřežícoast ikona zvuk
vesnicevillage(s) ikona zvuk
mořesea ikona zvuk
cestovattravel ikona zvuk
lesforest ikona zvuk
jeskyněcave(s) ikona zvuk
opuštěnýdeserted ikona zvuk