logo

Studie brouků, motýlů a mušlí

I. - úvodní informace
Název:
Studie brouků, motýlů a mušlí
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • studijní kresba [žák zvládá realistickou, studijíní kresbu]
  • studie hmyzu a mušlí - anatomie, morfologie, struktura povrchu [žák dokáže kreslit správně dle anatomie a struktury povrchu]
  • prohlubování smyslu pro detail a preciznosti [žák dokáže kreslit precizně a zohlednit detail]
Jazykové cíle a ověření:
  • prohlubování slovní zásoby k tématu studijní kresba [žák umí použít novou i starší slovní zásobu k tématu studijní kresba]
  • poskytnutí slovní zásoby k popisu hmyzu a mušlí [žák dokáže anglicky pojmenovat předložené exponáty]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad k problematice realistické kresby - studie, splečné pozorování exponátů a popis důležitých jevů
  • samostatná výtvarná práce
  • popis fotografií hmyzu anglickými slovíčky
Učební pomůcky:
brouci, mušle, motýli, tužka, papír, guma, fotografie k popisu

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, výuka probíhá v češtině, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, napsány na tabuli a třídou nahlas opakovány ( viz. slovní zásoba).
Výklad k problematice realistické kresby.
Hlavní část
Společné pozorování exponátů hmyzu a mušlí a jejich anatomický, morfologický a strukturální popis z hlediska kresby. Společné pozorování detailů a diskuse nad způsobem jejich výtvarného zpracování. Výběr exponátu a samostatná výtvarná práce s případnými zásahy a konzultacemi s vyučujícím.
Závěr
Na závěr hodiny dostanou žáci obrázek k popisu pomocí anglických slovíček na kartičkách. Popsaný obrázek si vloží do portfolia a zaznamenají si tam i slovní zásobu z tabule.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tvar křídlawing shape ikona zvuk
zavalité a chlupaté těloa dumpy and woolly body ikona zvuk
Toto je brouk.This is a bug. ikona zvuk
velký brouka big bug ikona zvuk
hlavička (malá hlava)a small head ikona zvuk
kámenstone ikona zvuk
kukla motýlabutterfly cocoon ikona zvuk
křídlawings ikona zvuk
hmyzinsects ikona zvuk
silné nohystrong legs ikona zvuk
tělobody ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
Popiš stavbu těla brouka.Describe the body construction of the beetle. ikona zvuk
spirálovitě stočená ulitaspiral-coiled shell ikona zvuk
Křídla vymaluj pestrými barvami.Paint the wings with bright colours. ikona zvuk
anatomieanatomy ikona zvuk
delší nohylonger legs ikona zvuk
pružné těloelastic body ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
krovkywing-case, elytron ikona zvuk
motýlbutterfly ikona zvuk
motýlí křídlabutterfly wings ikona zvuk
blanitá křídlamembraneous wings ikona zvuk
kuklapupa, cocoon ikona zvuk
ulita, ulitya shell, shells ikona zvuk
křídla hmyzu při letuwings of insects during the flight ikona zvuk
Kresli barevné brouky.Draw colourful bugs. ikona zvuk
mušleshell ikona zvuk
tykadlo, tykadlatentacles ikona zvuk
křídla velkálarge wings ikona zvuk
křídla malásmall wings ikona zvuk
křídla žilkovanáveined wings ikona zvuk
křídla s šupinkamispangly wings ikona zvuk
Rozkreslete tělo na jednotlivé části.Draw the body parts individually. ikona zvuk poznamka
brouk, broucia beetle, beetles ikona zvuk
vodní hmyzwaterbugs ikona zvuk
suchozemský hmyzland insects ikona zvuk