logo

Ilustrace básně

I. - úvodní informace
Název:
Ilustrace básně
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • barevně vyjádřit náladu básně [vizuální kontrola]
  • výtvarně zachytit dojem z básně [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglické názvy barev [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • četba básně, prohlížení ilustrace k básni
Učební pomůcky:
pastelky, výkres, pero, tuš, podložka

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti - anglicky - zápis do třídní knihy - kdo chybí, jaké je dnes datum
Obsah hodiny - anglicky i česky - ilustrace básně
Motivace - četba básně - viz.příloha obrazek 4.jpg , prohlížení ilustrace k básni - viz příloha obrazek 3.jpg - česky i anglicky - představa autora, představa o obsahu, fantazie
Pomůcky - česky i anglicky - pastelky, pero, báseň, tuš, výkres, podložka
Názvy barev - anglicky - viz.příloha ILUSTRACE BÁSNĚ.png
Hlavní část
Vlastní práce - české i anglické pokyny - použij barevné pastelky, piš velká písmena, hotovou práci podepiš
Individuální pomoc - pomoc při rozvržení textu do plochy, pochvala za dobrou práci, upozornění na chyby
Průběžné opakování slůvek - na česky kladené otázky anglická odpověď - jakou barvu používáš, čím kreslíš, na co kreslíš, co ilustruješ,..
Závěr
Úklid na pracovním místě - anglický pokyn - ukliď si své místo
Hodnocení prací - porovnání prací, jak se zdařilo zachytit dojem z básně
Anglický popis barev použitých v ilustraci - zopakování barev z úvodu hodiny - viz. příloha

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
představa autoraauthor's idea ikona zvuk
fantaziefantasy ikona zvuk
rozvíjení fantaziedevelopment of imagination ikona zvuk
podložkamat ikona zvuk
ilustrace knížkybook illustrations ikona zvuk
Použij barevné pastelky.Use coloured pencils. ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
představa o obsahuidea about the contents ikona zvuk
Ukliď si své místo.Tidy your place. ikona zvuk
velká písmenacapital letters ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
tušIndian ink ikona zvuk
peropen ikona zvuk
představaidea ikona zvuk
Jaké je dnes datum?What is the date today? ikona zvuk
Hotovou práci podepiš.Sign your finished work. ikona zvuk