logo

Učební text s ilustracemi

I. - úvodní informace
Název:
Učební text s ilustracemi
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se práci s textem v kombinace s ilustrací [Žák ovládá prvky výkladu, dokáže z delšího textu vytáhnout to podstatné, kresbu přizpůsobuje textu]
  • Naučit se pravidlům práce ve skupině []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými slovíčky k tomuto tématu, upevňování slovní zásoby [Žák doplní výtvarnou práci o nová slovíčka, aplikuje je správně do své práce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka prací, názorná ukázka, individuální pomoc vyučující
Učební pomůcky:
Pastelky, tužky, fixy, výstřižky z novin a časopisů, lepidlo, výkres

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav: Hello! How are you?
Prezence: Who is absent?
Seznámení s úkolem - děti budou pracovat samostatně na úkolu, který se prolíná s pracovními činnostmi - vařením. Tento výkres předchází hodině vaření. Tématem jsou palačinky. Děti již vědí, jaké pomůcky a potraviny budou potřebovat. Také si dokáží naservírované jídlo představit. Vytváří plakát - názornou učební pomůcku pro přípravu jídla. Motivační otázky: Umíte vařit? Vaříte rádi? Jaká jídla umíte připravit?
Hlavní část
Samotná práce - děti pracují s formátem A2. Nejprve vyjmenují všechny přísady a pomůcky, které potřebují k přípravě palačinek. Vyučující je píše na tabuli, poté k nim přidá anglické výrazy. Zjišťuje, jaká slovíčka už děti znají a jaká jsou pro ně nová. Samotná práce spočívá v kresbě pracovního postupu přípravy palačinek. Nakreslí pomůcky a potraviny pro přípravu pokrmu a hotový pokrm naservírovaný na talíři. Výkres doplní o anglické překlady.
Konzultace s vyučující pokaždé, když si nejsou jisti správným výrazem, výslovností.
Slovíčka vidí po celou hodinu na tabuli, lze si připravit i malé kartičky se slovíčky, které jsou oboustranné - z jedné strany český výraz, z druhé anglický.
Tento úkol mohou žáci vypracovávat i ve dvojicích.
Závěr
Zhodnocení práce - Zdařila se práce? S jakými novými slovíčky jste se dnes seznámili?
Nakonce hodiny žáci přistoupí postupně k učitelskému stolu, na stole leží kartičky s českým výrazem a pokoušejí se tři slovíčka přeložit. Toto prozkoušení lze i naopak - anglická slovíčka překládají do češtiny. Kdo pozná a přeloží, může odcházet.
Úklid učebny a pomůcek. Reagují na povely: Tidy up. Who is on duty today?
Rozloučení s přáním hezkého dne: Have a nice day. Good bye.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lžícespoon ikona zvuk
obrázek, obrázkya picture / pictures ikona zvuk
vkreslovat obrázky do textudraw pictures into the text ikona zvuk
moukaflour ikona zvuk
Mějte se hezky. Na shledanou.Have a nice day. Good bye. ikona zvuk
Zvýrazněte nadpis.Highlight the title. ikona zvuk
talířa plate ikona zvuk
sklenicea glass ikona zvuk
hrnekmug ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
mlékomilk ikona zvuk
vejceegg ikona zvuk
olejoil ikona zvuk
Můžete začít.You can start. ikona zvuk