logo

Pletení z pedigu

I. - úvodní informace
Název:
Pletení z pedigu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s novým netradičním materiálem [Žáci vytvoří jednoduchý pletený předmět z pedigu. Experimentují s novým materiálem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznamují se s novými slovíčky k tématu, upevňují si již známá slovíčka [Žák správně pojmenuje nástroje a pomůcky při úklidu a odevzdávání pomůcek. Rozumí povelům a reagují na ně.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, názorná ukázka, individuální pomoc vyučující
Učební pomůcky:
Nůžky, pedig, nádoba na vodu, ručník, korálky

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav: Hello! How are you?
Prezence: Who is absent?
Seznámení s úkolem - beseda na téma tradiční řemesla, náš vztah k nim a jejich využití v dnešním životě.
Ukázka práce, která dnes čeká na žáky. Děti se pokusí vyplést malou ošatku, seznámí se se základy pletení a uzávěrkou.
Hlavní část
Samostatná práce - k práci si děti nachystají mísu s vodou k namáčení pedigu a ručník na klín. Vyučující vysvětlí jednotlivě všem dětem postup výpletu je dětem neustále při ruce a pomáhá jim. K dozdobení mohou žáci použít barvený pedig nebo korálky.
Slovíčka se týkají pomůcek a nástrojů a povelů k práci - jsou napsána na tabuli a na letáčku, který mají děti přilepený na lavici před sebou.

Závěr
Úklid učebny - povely anglicky i česky.
Instalace děl - žáci vytvoří výstavku svých děl. Při této příležitosti se mohou ostatním svěřit se svými zkušenostmi a zážitky z této činnosti.
Přezkoušení slovíček - kartičky se slovíčky přiřadí k českým protějškům. Pracují ve dvojici a kontrolují se navzájem. Přezkušování přihlíží vyučující, která prochází třídou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koráleka bead ikona zvuk
pleteníknitting ikona zvuk
umělecké řemesloan artistic craft ikona zvuk
ruční výrobamanual production ikona zvuk
předlohamodel ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
Zkus to.Try it. ikona zvuk
umyvadlowashbasin ikona zvuk
korálkybeads ikona zvuk
pedigrattan ikona zvuk
Utři tu vodu.Dry the water. ikona zvuk
Nevzdávej to.Don't hand it out. ikona zvuk