logo

Dokreslování fotografie

I. - úvodní informace
Název:
Dokreslování fotografie
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Práce s fantazií, dokreslování neznámé fotografie, nejlépe uměleckého díla [Žáci si svým způsobem dokreslují předloženou fotografií, předkládají vlastní interpretaci ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznamují se s novými slovíčky k tématu, upevňují si již známá slovíčka a známé povely [Spontánně reagují na povely a známá slovíčka, nová slovíčka si upevňují]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, názorná ukázka, plakátek s obrázky a popiskami
Učební pomůcky:
Tužka, černý tenký fix, guma, ořezávátko, pastelky, fixy

Popis hodiny
Úvod
Přivítání a prezence anglicky i česky. Věty: Hello! Who is absent?
Zadání úkolu - motivační rozhovor, seznámení s uměleckým směrem a autorem obrazu Džungle
Hlavní část
Vypracování úkolu - děti dostanou černobílou kopii části obrazu Henriho Rousseaua. Kopii si nalepí libovolně na výkres a zbývající část dokreslí podle své fantazie. Nejsou svázáni barevností ani tvary a obsahem, vše tvoří volně.
Nová slovíčka najdou na plakátu, který je určen přímo pro tuto hodinu. Plakát visí na malířském stojanu u tabule.
Závěr
Závěrečné shrnutí a hodnocení práce. Zápis do žákovské knížky: Bring your record book.
Ověřování jazykových znalostí - při odchodu ze třídy každý žák přeloží dvě anglická slovíčka. Pokud nezodpoví správně, jde na konec řady a zkoušení se opakuje.
Úklid pomůcek a třídy - povely dvojjazyčně
Rozloučení a přání hezkého dne anglicky i česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
předlohamodel ikona zvuk
opicemonkey ikona zvuk
Dones si žákovskou knížku.Bring your record book. ikona zvuk
barevné pastelkycoloured pencils ikona zvuk
Kdo má službu?Who is on duty today? ikona zvuk
Nerušte!Don't disturb! ikona zvuk
hadsnake ikona zvuk
pomerančeoranges ikona zvuk
džunglejungle ikona zvuk
černobílá fotografiea black and white photograph ikona zvuk
Dokresli obrázek.Finish the picture. ikona zvuk
Vymýšlej si.Use your imagination. ikona zvuk
Nalep obrázek.Stick the picture. ikona zvuk