logo

Otisky

I. - úvodní informace
Název:
Otisky
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci se detailně seznamují s prostředím, hledají detaily a drobnosti, které mají strukturovaný povrch [Zkoušejí jednotlivé předměty otiskovat do keramické hlíny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznamují se slovíčky předmětů denní potřeby [Na závěr hodiny všem předvedou, co se jim podařilo, shrnou svoji práci a seznámí ostatní se svými slovíčky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostudium, samostatná práce, práce se slovníkem, pomoc vyučující
Učební pomůcky:
Keramická hlína, podložka, váleček, štětce, kartáče, látky, knoflíky, nůžky, provázky, klíče, hřeben, tužky, ořezávátka

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav: Hello! Sit down, please.
Prezence: Who is absent?
Zadání úkolu - vzpomínka na dětství - otisky do písku, hlíny, sněhu - motivační otázky.
Hlavní část
Práce na úkolu - děti pracují s hlínou, vyválí si placky, postupně do hlíny otiskují předměty běžné potřeby, které mají při sobě nebo najdou v učebně. Po vypálení budou jednotlivé kousky tónovat burelem a po druhém výpalu vázat k sobě a tvořit obrazce.
Slovíčka otištěných předmětů a nástrojů, které žáci použili, hledají ve slovníku. Vyučují jen usměrňuje a pomáhá najít ten správný výraz. Poté si děti vytvoří malé popisky s anglickým překladem. Ty pak přiloží k odpovídajícím otiskům.
Závěr
Závěrečná prezentace úkolu - děti ukáží spolužákům, jaké pomůcky k otiskům našli a jaká nová slovíčka se naučili. Prozkoušení probíhá po prezentaci celé třídy. Ve dvojicích si kartičky u otisků pomíchají a navzájem je správně přiřazují.
Úklid učebny - povely dovjjazyčně.
Rozloučení anglicky i česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
knoflík, knoflíkya button, buttons ikona zvuk
keramická hlínaceramic clay ikona zvuk
podložkamat ikona zvuk
textiltextile ikona zvuk poznamka
nůžkyscissors ikona zvuk
Otevřete okno prosím.Open the window please. ikona zvuk
válečekroller ikona zvuk
ořezávátkopencil sharpener ikona zvuk
klíč, klíčea key, keys ikona zvuk
kartáčbrush ikona zvuk
houbičkalittle sponge ikona zvuk
použít hřebenuse a comb ikona zvuk
provázek, provázkya small rope, small ropes ikona zvuk
tupovatstippling ikona zvuk
Otiskni to.Print it. ikona zvuk