logo

Otisky a ornamenty

I. - úvodní informace
Název:
Otisky a ornamenty
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvaru, plochy. [Vybírá vhodné prostředky, kombinuje je a uplatňuje při vlastní tvorbě. ]
  • Kombinované techniky. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. [Slovní opakování, hra s balónkem.]
  • Jednoduché věty, obecné pojmy. [Doplnění kartotéky slov.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Tempery, křídy, uhel, rudka, balicí papír, obrázky s africkými ornamenty.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, úvod do hodiny.
Nová slova napíše učitel na tabuli, přečte je a studenti je zopakují.
Hlavní část
Na obrazovce učitel promítne ukázky afrických motivů a ornamentů (nebo je vytiskne na barevné tiskárně a rozdá mezi studenty). Děti si natřou barvou dlaně a otisknou si je na připravené výkresy. Otisky pak budeme dokreslovat různými africkými motivy a ornamenty.
Přílohy oranmentů: zdroj grafický program Corel Draw 6 (v osobním vlastnictví autorky).
Samostatná práce probíhá v českém jazyce. Nová slova z tabule během hodiny zopakujeme.
Závěr
Hodnocení prací, diskuse, úklid třídy.
Nová slova jsou stále napsaná na tabuli. Hra s balónkem: jeden hodí balónek, kdo chytí řekne jedno nové slovo. Pokud je správně, učitel slovo smaže z tabule. Žák hodí balónek druhému, opět se zopakuje další slovo a tak dokola, dokud nejsou smazána všechna slova z tabule.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ornamentan ornament ikona zvuk
otiskovat do barvyprint into the paint ikona zvuk
malovat ornamentypaint ornaments ikona zvuk
fantazieimagination ikona zvuk
bod, bodya point, points ikona zvuk
rostlinný ornamenta plant ornament ikona zvuk
geometrický ornamentgeometric ornament ikona zvuk
tečkadot ikona zvuk
Otiskni dlaň.Imprint your palm. ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk
daktyloskopiedactyloscopy ikona zvuk
dokreslit kresbufinish the drawing ikona zvuk
prstenring ikona zvuk
vlnovkawavy line ikona zvuk
dlouhá a krátká čárkalong and short dash ikona zvuk