logo

Město budoucnosti

I. - úvodní informace
Název:
Město budoucnosti
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, řazení prvků, zachycení proměny tvaru, experimentování s tvarem, deformace. Hledání vlastního výrazu. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru. ]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu město. [Písemné opakování - test - viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce.
Učební pomůcky:
Papír, tužka, vodové a anilinové barvy, fixy, voskovky, pastelky. Vytištěná silueta města Brna.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence.
Vysvětlení úkolu česky. Povídáme si o městech budoucnosti, o výstavbě mrakodrapů, high tech architektuře (Santiago Calatrava, Norman Foster, Renzo Piano, Jan Kaplický a další). Ukázky z www.google.cz. Jak si představujeme Brno za 50, 100, 200 let? Jak bude vypadat, jaké budou možnosti dopravy?
Nová anglická slova promítne vyučující na obrazovce (příloha), nebo napíše na tabuli.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce. Studenti si překreslí siluetu Brna na výkres a dokreslují podle vlastní fantazie budovy, mosty, nadzemní dráhy, zahrady, parky apod.
Během práce si zopakujeme nová anglická slovíčka ústně.
Zdroje obrázků: http://alik.idnes.cz/herna.asp?idr=poznani-slabikar&p=I
http://www.generace20.cz/zpravodajstvi/
Test a obrázky vytvořeny v programu Corel draw.
Závěr
Úklid třídy, rozdám test do dvojic - studenti mohou spolupracovat na jeho vyplnění.
Závěr hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
největší mostthe biggest bridge ikona zvuk
architekturaarchitecture ikona zvuk
kovmetal ikona zvuk
budoucnostthe future ikona zvuk
zahradagarden ikona zvuk
silniceroad(s) ikona zvuk
ocelsteel ikona zvuk
parkpark ikona zvuk
moderní architekturamodern architecture ikona zvuk
budovabuilding ikona zvuk
věžtower ikona zvuk
metrounderground ikona zvuk