logo

Stopy ve sněhu

I. - úvodní informace
Název:
Stopy ve sněhu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Barva – výtvarné vyjádření pocitů a nálad. [Vědomě uplatňuje znalosti základních pojmů, výrazové možnosti barev využívá k osobitému výtvarnému vyjádření. ]
  • Hledání vlastního výrazu. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba - téma zima. [Ústní opakování. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Houbičky, studené barevné odstíny - remakol, štětce, suché pastely, tuš a dřívko. Obrázky stop ptáků.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Zadání úkolu: Stopy ve sněhu, vyprávění o zimní krajině, o zvířátkách v lese i ve městě. Jakými barvami maluje zima? Zopakujeme si názvy studených barevných odstínů anglicky (pokud je ještě neznají, přikládám v příloze přehled).
Nová slova jsou buď napsána již na tabuli, nebo je promítnu na obrazovce - viz příloha.
Učitel je správně přečte - studenti po něm opakují.
Hlavní část
Hodina pokračuje v českém jazyce, studenti nanáší houbičkami studené barevné odstíny až pokryjí celý výkres. Než výkresy zaschnou máme čas na opakování anglických slov, případně zopakujeme barvy.
V další hodině dokreslují studenti suchými pastely sněhové vločky, navátý sníh, led. Nakonec tuší nebo barvou dokreslují stopy zvířat na sněhu. Práce zafixujeme fixativem nebo lakem.
Závěr
Úklid třídy, hodnocení prací.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ledice ikona zvuk
nanášet barvu silným štětcemlay on the paint with a thick paintbrush ikona zvuk
Padá sníh.It snows. It is snowing now. ikona zvuk
pták, ptácia bird, birds ikona zvuk
sníhsnow ikona zvuk
holubpigeon ikona zvuk
vrabecsparrow ikona zvuk
vránacrow ikona zvuk
zimawinter ikona zvuk
zvířeanimal ikona zvuk
Jakou barvu má sníh?What colour is snow? ikona zvuk
sníh ve městěsnow in a city ikona zvuk
stopy ve sněhufootprints in snow ikona zvuk
sněhová vločka, sněhové vločkya snowflake, snowflakes ikona zvuk
stopy zvířatanimal footprints ikona zvuk
zvířecí tlapapaw ikona zvuk